Strona Główna


Zapraszamy na stronę internetową Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Znajdą tu Państwo:
• informacje o nas,
• najświeższe informacje z obszarów SSOM w dziale Aktualności,
• sprawozdania, materiały i analizy (prezentacje, opracowania),
• informacje o projektach, w których bierzemy udział,
• mapę jednostek oświatowych obszaru metropolitalnego – pierwsze publicznie dostępne opracowanie mapowe o charakterze metropolitalnym,
• informacje o ciekawych, wartych zobaczenia miejscach; informacje turystyczne (mapki szlaków turystycznych, opisy zabytków) i wiele więcej…    


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/4/SSOM/2018Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do składania ofert na pomoc prawną w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 1982 Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1999) lub ustawy z dnia 16 lipca 1982 roku o radcach prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 233) w procesie udzielania zamówień publicznych dla Projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” . Działanie planowane jest do dofinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.

 

 

Załączniki:

1) Zapytanie ofertowe 

2) Formularz ofertowy

3) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązania z Zamawiającym

4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków postepowania

5) Wzór umowy

6) Formularz doświadczenie zawodowe

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/4/SSOM/2018

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zamieszcza pytania Wykonawców i odpowiedzi, które pojawiły się w trakcie postępowania:

1) Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr 2/4/SSOM/2018

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/4/SSOM/2018 - AKTUALIZACJA TREŚCI SIWZ ORAZ ZAŁĄCZNIKÓWStowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w odpowiedzi na pytania Wykonawców dokonało aktualizacji treści SIWZ oraz załączników. W związku z tym termin postępowania uległ wydłużeniu. Szczegóły oferty oraz niezbędne dokumenty dostępne w poszczególnych załącznikach.

 

 

 

Załączniki: 

1) Zapytanie ofertowe

2) Formularz ofertowy

3) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązania z Zamawiającym

4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków postepowania

5) Wzór umowy

6) Formularz doświadczenie zawodowe 


WYNIKI DOTYCZĄCE NABORU OSÓB - OGŁOSZENIE NR 3/SKM/SSOM/2018


Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego ogłasza wyniki naboru osób na stanowisko:

a) Specjalista ds. administracyjnych, umów i przetargów

 

 


WYNIKI DOTYCZĄCE NABORU OSÓB - OGŁOSZENIE NR 4/SKM/SSOM/2018


Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego ogłasza wyniki naboru osób na stanowisko:

a) Specjalista ds. inwestycji

 

 


WYNIKI DOTYCZĄCE NABORU OSÓB - OGŁOSZENIE NR 5/SKM/SSOM/2018


Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego ogłasza wyniki naboru osób na stanowisko:

a) Specjalista ds. realizacji projektu

 

 


ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE SOM - PORTAL 


Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to zupełnie nowy sposób współpracy samorządów. Miasta i otaczające je gminy oraz władze województw wspólnie ustalą cele do osiągnięcia i wskażą inwestycje do zrealizowania. ZIT to narzędzie, które po raz pierwszy pojawiło się w przedstawionych przez Komisję Europejską aktach prawnych na nową perspektywę. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego (JST) miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie (miasto i samorządy znajdujące się w jego oddziaływaniu) mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. ZIT to także wyjście poza sztywne granice administracyjne JST i większe możliwości oddziaływania projektów unijnych.

W związku z tym, iż SSOM jest jednym z ZIT oraz pełni rolę Instytucji Pośredniczącej przygotowaliśmy dla portal, na którym znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje na temat tego czym jest ZIT, jak funkcjonuje, jaką pełni rolę oraz wiele więcej. Ponadto będą tam zamieszczane:

a)wszelkie ogłoszenia o konkursach, programach, szkoleniach, konferencjach, warsztatach organizowanych przez SSOM;

b) zamówienia publiczne;

 c) zapytania ofertowe.

Zapraszamy serdecznie do odwiedzania portalu na stronie zit-som.szczecin.pl 

 

Podstawowe informacje na temat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Szczecińskim Obszare Metropolitalnym znajdą Państwo w naszej broszurze:

 


GEOPORTAL - INTERAKTYWNA MAPA TRAS ROWEROWYCH W SZCZECIŃSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM

Aplikacja internetowa jest jednym z elementów zrealizowanego przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego projektu pn. „Koncepcja Funkcjonalno – Użytkowa zintegrowanego systemu tras rowerowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”. 

Aplikacja internetowa wraz z bazą danych, odpowiedzialna jest za gromadzenie, edycję, analizę i prezentację informacji w zakresie aktualnych oraz projektowanych tras rowerowych. W wyniku konsultacji oraz uzgodnień z przedstawicielami SSOM przyjęto założenie, że funkcje przedmiotowej aplikacji będą realizowane przez dedykowaną aplikację mapową - WebGIS w postaci geoportalu, gdzie głównym interfejsem użytkownika będzie interaktywna mapa. Wszystkie dane gromadzone i prezentowane w ramach planowanego rozwiązania mają postać danych GIS z dowiązaną informacją opisową. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z aplikacją, która dostępna jest TUTAJ. 
STOWARZYSZENIE SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO W PIGUŁCE 


Metropolia atrakcyjna turystycznie

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego wydało folder promujący turystyczne walory metropolii szczecińskiej. Folder został opracowany w językach: polskim, niemieckim i angielskim. Forma graficzna folderu nawiązuje do znaku stowarzyszenia: zahaczających się nawzajem puzzli, które symbolizują wspólnotę interesów jednostek samorządu terytorialnego.

Folder zawiera:
- podstawowe informacje nt. Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
- podstawowe informacje nt. JST wchodzących w skład SOM
- opis elementów, które warto zobaczyć w poszczególnych samorządach, podane najciekawsze wydarzenia a także ważne adresy i telefony
- inne

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą turystyczną Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 
 


SZCZECIŃSKI OBSZAR METROPOLITALNY W OBIEKTYWIE

 


 STANOWISKO SSOM W SPRAWIE ZMIANY KATEGORYZACJI ZACHODNIEGO DROGOWEGO OBEJŚCIA MIASTA SZCZECIN

 

© Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt: biuro (at) som.szczecin.pl, ul. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin
Województwo Zachodniopomorskie Gmina Miasto Szczecin Gmina Dobra Gmina Goleniów Gmina Gryfino Gmina Kobylanka Gmina Kołbaskowo Gmina Nowe Warpno Powiat Police Miasto Police Gmina Stare Czarnowo Gmina Stargard Szczeciński Miasto Stargard Szczeciński Gmina Stepnica Miasto Świnoujście