Strona Główna


Zapraszamy na stronę internetową Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Znajdą tu Państwo:
• informacje o nas,
• najświeższe informacje z obszarów SSOM w dziale Aktualności,
• sprawozdania, materiały i analizy (prezentacje, opracowania),
• informacje o projektach, w których bierzemy udział,
• mapę jednostek oświatowych obszaru metropolitalnego – pierwsze publicznie dostępne opracowanie mapowe o charakterze metropolitalnym,
• informacje o ciekawych, wartych zobaczenia miejscach; informacje turystyczne (mapki szlaków turystycznych, opisy zabytków) i wiele więcej…    


 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 JAK SYGNALIZOWAĆ POTENCJALNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYCIA W PO IiŚ 2014 - 2020


PRZETARG NIEOGRANICZONY - NR SPRAWY SSOM.SKM.403.MK.4/2018

 


Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351"


Załączniki:

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia

b) Załącznik nr 1 - formularz oferty

c) Załącznik nr 1a - wykazd doświadczenia celem przyznania punktów w kryterium doświadczenie personelu Inżyniera Kontraktu

d) Załącznik nr 2 - wzór umowy

e) Załącznik nr 2a - umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych

f) Załącznik nr 3 - wzór wykazu usług

g) Załącznik nr 4 - wzór wykazu osób

h) Załącznik nr 5 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

i) Załącznik nr 6 - JEDZ

j) Załącznik nr 7 - Studium Wykonalności

k) Załącznik nr 8 - Wzór Dokumentu Gwarancji (Załącznik nr 5 do Umowy)


Ogłoszenie zostało udostępnione w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily) pod nr 198-448308


ZMIANY I WYJAŚNIENIA DO OGŁOSZENIA

Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Modyikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

załącznik nr 1 do modyfikacji Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Ogłoszenie zmian do Ogłoszenia nr 2018/S 226 - 517918

II Wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

INFORMACJE


Informacja z otwarcia ofert

 

Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Informacja z przyznanej punktacji

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR SSOM.SKM.404.MK.1.2019Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące:  Dostawa materiałów biurowych oraz tonerów i tuszów dla Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w 2019 r.
 

 


Załączniki:

1) Zapytanie ofertowe

2) Formularz cenowo - ofertowy

3) Projekt umowy

4) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Kontrahenta

5) Opis Przedmiotu Zamówienia

 


ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE SOM - PORTAL 


Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to zupełnie nowy sposób współpracy samorządów. Miasta i otaczające je gminy oraz władze województw wspólnie ustalą cele do osiągnięcia i wskażą inwestycje do zrealizowania. ZIT to narzędzie, które po raz pierwszy pojawiło się w przedstawionych przez Komisję Europejską aktach prawnych na nową perspektywę. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego (JST) miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie (miasto i samorządy znajdujące się w jego oddziaływaniu) mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. ZIT to także wyjście poza sztywne granice administracyjne JST i większe możliwości oddziaływania projektów unijnych.

W związku z tym, iż SSOM jest jednym z ZIT oraz pełni rolę Instytucji Pośredniczącej przygotowaliśmy dla portal, na którym znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje na temat tego czym jest ZIT, jak funkcjonuje, jaką pełni rolę oraz wiele więcej. Ponadto będą tam zamieszczane:

a)wszelkie ogłoszenia o konkursach, programach, szkoleniach, konferencjach, warsztatach organizowanych przez SSOM;

b) zamówienia publiczne;

 c) zapytania ofertowe.

Zapraszamy serdecznie do odwiedzania portalu na stronie zit-som.szczecin.pl 

 

Podstawowe informacje na temat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Szczecińskim Obszare Metropolitalnym znajdą Państwo w naszej broszurze:

 


GEOPORTAL - INTERAKTYWNA MAPA TRAS ROWEROWYCH W SZCZECIŃSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM

Aplikacja internetowa jest jednym z elementów zrealizowanego przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego projektu pn. „Koncepcja Funkcjonalno – Użytkowa zintegrowanego systemu tras rowerowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”. 

Aplikacja internetowa wraz z bazą danych, odpowiedzialna jest za gromadzenie, edycję, analizę i prezentację informacji w zakresie aktualnych oraz projektowanych tras rowerowych. W wyniku konsultacji oraz uzgodnień z przedstawicielami SSOM przyjęto założenie, że funkcje przedmiotowej aplikacji będą realizowane przez dedykowaną aplikację mapową - WebGIS w postaci geoportalu, gdzie głównym interfejsem użytkownika będzie interaktywna mapa. Wszystkie dane gromadzone i prezentowane w ramach planowanego rozwiązania mają postać danych GIS z dowiązaną informacją opisową. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z aplikacją, która dostępna jest TUTAJ. 
STOWARZYSZENIE SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO W PIGUŁCE 


Metropolia atrakcyjna turystycznie

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego wydało folder promujący turystyczne walory metropolii szczecińskiej. Folder został opracowany w językach: polskim, niemieckim i angielskim. Forma graficzna folderu nawiązuje do znaku stowarzyszenia: zahaczających się nawzajem puzzli, które symbolizują wspólnotę interesów jednostek samorządu terytorialnego.

Folder zawiera:
- podstawowe informacje nt. Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
- podstawowe informacje nt. JST wchodzących w skład SOM
- opis elementów, które warto zobaczyć w poszczególnych samorządach, podane najciekawsze wydarzenia a także ważne adresy i telefony
- inne

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą turystyczną Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 
 


SZCZECIŃSKI OBSZAR METROPOLITALNY W OBIEKTYWIE

 


 STANOWISKO SSOM W SPRAWIE ZMIANY KATEGORYZACJI ZACHODNIEGO DROGOWEGO OBEJŚCIA MIASTA SZCZECIN

 

© Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt: biuro (at) som.szczecin.pl, ul. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin
Województwo Zachodniopomorskie Gmina Miasto Szczecin Gmina Dobra Gmina Goleniów Gmina Gryfino Gmina Kobylanka Gmina Kołbaskowo Gmina Nowe Warpno Powiat Police Miasto Police Gmina Stare Czarnowo Gmina Stargard Szczeciński Miasto Stargard Szczeciński Gmina Stepnica Miasto Świnoujście