VII Klimatyczne Forum Metropolitalne

 

Jak przystosować się do zmian klimatycznych, jakie mają one wpływ na nasze życie, oraz co robić aby im zapobiegać – to tematy VII Klimatycznego Forum Metropolitalnego w Szczecinie które odbyło się 14 i 15 lutego br. Wydarzenie organizowane jest przez Unię Metropolii Polskich i Instytut na rzecz Ekorozwoju (InER) .

 Naukowcy, samorządowcy oraz specjaliści z całej Polski podczas debaty odnieśli się do zidentyfikowanych najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu obszarów w Szczecinie oraz działań podejmowanych w ramach dostępnych zasobów potencjału adaptacyjnego miasta.

W trakcie Forum uczestnicy podjeli próbę odpowiedzi na pytanie jak miasto Szczecin oraz pozostali członkowie Unii Metropolii Polskich radzą sobie z negatywnymi skutkami zmian klimatu i wykorzystania szans związanych z tymi zmianami. Oprócz kwestii wrażliwości metropolii na zmiany klimatu zostały poruszone zagadnienia dot. skutków ekonomicznych i finansowych podejmowanych działań a także zaprezentowano przykłady projektów mających związek z adaptacją na zmiany klimatu i ograniczaniem szkodliwych emisji.

Szczecińskie forum jest VII z kolei wydarzeniem organizowanym w ramach projektu „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej – AdaptCity.

Miejski Plan Adaptacji

MPA to to narzędzie do zarządzania inwestycjami strategicznymi w mieście, które będzie wymagało zintegrowania wszystkich dokumentów strategicznych miasta. MPA jest instrumentem polityki miejskiej każdego z 44 największych miast Polski, dokumentem umożliwiającym aplikowanie o środki na projekty ukierunkowane na adaptację miasta do zmian klimatu.

Plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Szczecin realizowany jest od lutego 2017 r. w ramach projektu pn. Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”.

Obok Szczecina, w projekcie biorą udział 43 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska (MOŚ). Celem projektu jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu. Realizowany w skali całego kraju, projekt pozwoli przygotować się na ekstremalne warunki pogodowe, z którymi coraz częściej się spotykamy.

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie: www.44mpa.pl

 

2018/02/27
© Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt: biuro (at) som.szczecin.pl, ul. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin
Województwo Zachodniopomorskie Gmina Miasto Szczecin Gmina Dobra Gmina Goleniów Gmina Gryfino Gmina Kobylanka Gmina Kołbaskowo Gmina Nowe Warpno Powiat Police Miasto Police Gmina Stare Czarnowo Gmina Stargard Szczeciński Miasto Stargard Szczeciński Gmina Stepnica Miasto Świnoujście