Priorytety i kierunki działań

Statut Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego wyznacza następujące cele:

1) upowszechnianie idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz wspieranie jej rozwoju ,

2) realizację i ochronę wspólnych interesów członków Stowarzyszenia,

3) kształtowanie wspólnej polityki samorządów lokalnych,

4) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia na forum krajowym i międzynarodowym,

5) promowanie osiągnięć członków Stowarzyszenia ,

6) wspieranie gospodarczego i kulturowego rozwoju samorządów należących do Stowarzyszenia,

7) wspieranie międzyregionalnej współpracy zagranicznej, zwłaszcza współpracy transgranicznej gmin i powiatów.