Dokumentacja do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040)

Załączniki:

  1.  „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040)”
  2. Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
  3. Kompendium w zakresie sytuacji dotyczącej zrównoważonej mobilności miejskiej oraz działań i zaleceń wynikających z planu
  4. Raporty z konsultacji społecznych oraz badań ilościowych i jakościowych
  5. Raport z realizacji planu promocji

Podobne informacje