Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Kompleksowy dokument rangi strategicznej, opracowany i wdrażanym przez władze i podmioty zaangażowane w realizację polityki transportowej

Informacje bieżące

Dokumentacja do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040)”

Czytaj więcej »

Dokument przyjęty przez Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego jednogłośnie przyjęli dokument  „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040)” stosowną Uchwałą w dniu 28 listopada 2023 r.

Czytaj więcej »

O projekcie

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla SOM to strategiczny dokument, który będzie zawierać długoterminową wizję i konkretne cele w zakresie poprawy transportu w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Jego głównym celem jest równoważenie potrzeb różnych rodzajów transportu i użytkowników, takich jak samochody, autobusy, rowery i piesi. SUMP skupi się przede wszystkim na zachęcaniu do korzystania z bardziej zrównoważonych form transportu i redukcji korków drogowych oraz zanieczyszczenia powietrza.

Plan będzie obejmował szczegółową analizę istniejącego systemu transportowego oraz ocenę aktualnych i prognozowanych potrzeb transportowych. Na jego podstawie, zostają określone cele i działania mające na celu rozwiązanie występujących problemów i wykorzystanie szans rozwoju. Mogą to być inwestycje w infrastrukturę transportową, zmiany w projektowaniu istniejących ulic oraz przestrzeni publicznych, polityki zachęcające do aktywnego transportu, jak również programy poprawiające transport publiczny i redukujące użycie pojazdów prywatnych.

Galeria

Zapraszamy do kontaktu

Biuro Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

91 421 71 60
sump@som.szczecin.pl

Plac Jana Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin