Najbogatsze Samorządy w rankingu pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”

W najnowszym rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” dotyczącym najbogatszych samorządów w 2020 r. Goleniów w kategorii miasta powiatowe uplasowany został na 8 pozycji w kraju z kwotą 4583,80 zł na osobę.

Świnoujście z kwotą 5497,86 zł na osobę zajął 8 miejsce w kategorii miast na prawach powiatu.

Nasze miasto wojewódzkie Szczecin osiągnęło dochody w wysokości 5301,76 zł na osobę zajmując w kategorii miast wojewódzkich 10 pozycję.

Województwo Zachodniopomorskie z kwotą 324,11 zł uplasowano na 4 pozycji.

Ranking dostępny jest na stronie na stronie serwisu „Wspólnoty” .