Projekt Pomerania

Dokumenty
Baza danych inwentaryzująca bazę turystyczno-rekreacyjną Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Zwiera m.in trasy i szlaki rowerowe, wodne piesze i konne. Projekt Pomerania
Czytaj Więcej

Wzmacnianie obszaru funkcjonalnego poprzez integrację transportu publicznego na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Dokumenty
Pogłębiona diagnoza Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Studium wykonalności "Integracji organizacyjnej, taryfowej i biletowej w SOM" Zintegrowana Strategia Transportu Publicznego SOM na lata 2014 - 2020 Studium wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko  
Czytaj Więcej