O strategii

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2030 (Strategia 2030) – jest podstawowym narzędziem w rozwijaniu partnerskiej współpracy pomiędzy gminami, powiatem polickim oraz samorządem województwa zachodniopomorskiego.

Obecna Strategia 2030 jest już kolejnym wspólnym dokumentem strategicznym, opracowanym przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, które tworzą:

 • Gmina Miasto Szczecin
 • Gmina Dobra (Szczecińska)
 • Gmina Goleniów
 • Gmina Gryfino,
 • Gmina Kobylanka,
 • Gmina Kołbaskowo,
 • Gmina Nowe Warpno,
 • Gmina Police,
 • Gmina Stare Czarnowo,
 • Gmina Stargard,
 • Miasto Stargard,
 • Gmina Stepnica,
 • Miasto Świnoujście,
 • Powiat Policki,
 • Województwo Zachodniopomorskie

Strategia 2030 koncentruje się na działaniach i instrumentach zorientowanych terytorialnie, które odpowiadają aktualnym wyzwaniom obszaru metropolitalnego. Dokument ten wyznacza misję, wizje i cele rozwojowe Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na najbliższe lata. Strategia została przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami dla prowadzenia polityki rozwoju w Polsce i jest także narzędziem dla wdrażania polityki spójności w latach 2021-2027. Pozwala ona samorządom ubiegać się o środki unijne z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego (alokacja ponad 111 mln EUR, tj. prawie 500 mln złotych) oraz  programu krajowego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (alokacja w kwocie 225 mln złotych).

Nasze cele strategiczne:

DOSTĘPNY SOM

KONKURENCYJNY I SILNY SOM

EKOMOBILNY I ODPORNY SOM

DOSTĘPNY SOM