Koncepcja rozwoju transportu publicznego w SOM

Koncepcja rozwoju transportu publicznego w SOM

Dokumenty
"Koncepcja rozwoju transportu publicznego w SOM" Dokument opracowany na zlecenie Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP O/Szczecin na podstawie umowy z dnia 23 maja 2011 r. "Wytyczne dla realizacji Koncepcji Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym" Dokument opracowany na zlecenie Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego przez autorów dokumentu pn. " Koncepcja Rozowju Transportu Publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym" na podstawie umowy z dnia 20 grudnia 2012 r. 
Czytaj Więcej
Projekt Pomerania

Projekt Pomerania

Dokumenty
Baza danych inwentaryzująca bazę turystyczno-rekreacyjną Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Zwiera m.in trasy i szlaki rowerowe, wodne piesze i konne. Projekt Pomerania
Czytaj Więcej
Wzmacnianie obszaru funkcjonalnego poprzez integrację transportu publicznego na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Wzmacnianie obszaru funkcjonalnego poprzez integrację transportu publicznego na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Dokumenty
Pogłębiona diagnoza Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Studium wykonalności "Integracji organizacyjnej, taryfowej i biletowej w SOM" Zintegrowana Strategia Transportu Publicznego SOM na lata 2014 - 2020 Studium wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko - Wersja archiwalna z roku 2015 Studium wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko - Wersja aktualna
Czytaj Więcej