O nas

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SSOM) to organizacja bazująca na solidarnej współpracy samorządów i koordynującej prace zmierzające do stworzenia silnego ośrodka metropolitalnego. Wspólne prace polegają m.in.: na przygotowaniu koncepcji zarządzania Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym, strategii rozwoju, wprowadzeniu uregulowań legislacyjnych, lobbingu i innych działaniach eksponujących atrakcyjność inwestycyjną, gospodarczą i kulturową obszaru. U podstaw powołania SSOM legło przeświadczenie, że obecny jednolity model gminy nie stwarza wystarczających możliwości rozwoju i realizacji ponadgminnych projektów infrastrukturalnych, których celem jest trwały i zrównoważony rozwój całego regionu, zwiększenie jego międzynarodowej roli oraz poprawa jakości życia wszystkich jego mieszkańców.
 

Początkowo działaliśmy pod nazwą Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej, które powołano dnia 15 kwietnia 2005 roku na mocy Uchwały nr 1/2005 Zebrania Założycielskiego Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej. Dnia 11 grudnia 2009 roku Stowarzyszenie zmieniło nazwę na „ Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” – Uchwała Walnego Zebrania nr 1/2009.
Członkami założycielami są:

• Województwo Zachodniopomorskie,
• Gmina Miasto Szczecin,
• Gmina Dobra,
• Gmina Goleniów,
• Gmina Gryfino,
• Gmina Kobylanka,
• Gmina Kołbaskowo,
• Gmina Police,
• Gmina Stare Czarnowo.

W kolejnych latach do Stowarzyszenia dołączyły:

• Miasto Stargard Szczeciński – Uchwała nr XXI/235/08 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2008 r.
• Gmina Stargard Szczeciński – Uchwała nr XVIII/125/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 13 czerwca 2008 r.
• Gmina Miasto Świnoujście – Uchwała nr XXXIX/337/2008 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26 czerwca 2008 r.; Gmina wystąpiła z SSOM 24 września 2009 r.
• Gmina Nowe Warpno – Uchwała nr XX/119/2008 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 września 2008 r.
• Starostwo Powiatowe w Policach – Uchwała XXXII/220/2009 Rady Powiatu z dnia 7 października 2009 r. 
• Gmina Stepnica – Uchwała nr 5/57/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2011 r. 
• Miasto Świnoujście – Uchwała nr XXXIV/272/2013 Rady Miasta Świnoujście z dnia 17 stycznia 2013 r.