Projekt Pomerania

Baza danych inwentaryzująca bazę turystyczno-rekreacyjną Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Zwiera m.in trasy i szlaki rowerowe, wodne piesze i konne.

Projekt Pomerania