Zapytanie ofertowe nr SSOM.SKM.404.MK.4/2024

Zapytania, Zapytania Aktualne
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy: Przygotowanie materiałów wideo, strony www. oraz obsłudze technicznej konferencji w dniu 1 sierpnia br. oraz wyjazdu studyjnego w dniu 2 sierpnia 2024 r. w Szczecinie w ramach Projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273,351” Treść zapytania wraz z załącznikami dostępna jest w Bazie Konkurencyjności pod numerem 2024-58347-190083
Czytaj Więcej

Zapytanie ofertowe nr 2/12/SSOM/2023

Archiwum zapytań i wyników, Zapytania
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy: Kompleksowe świadczenie usług księgowych oraz kadrowo – płacowych dlaStowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Załączniki: Zapytanie ofertoweOpis przedmiotu zamówieniaFormularz ofertowyOświadczeniaWykaz usługWykaz osóbWykaz kryteriów pozacenowychProjekt umowy Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Wyniki postępowania: Protokół
Czytaj Więcej

Zapytanie ofertowe nr 1/12/SSOM/2023

Archiwum zapytań i wyników, Zapytania
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy: Świadczenia usług prawniczych na rzecz Stowarzyszenia Szczecińskiego ObszaruMetropolitalnego Załączniki: Zapytanie ofertoweOpis przedmiotu zamówieniaFormularz ofertowyOświadczeniaWykaz usługWykaz osóbWykaz kryteriów pozacenowychProjekt umowy Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Czytaj Więcej

Zapytanie ofertowe nr SSOM.SKM.404.MK.11/2023

Archiwum zapytań i wyników
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy: Świadczenia usług sprzątania biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w roku 2024. Załączniki: Zapytanie ofertoweFormularz cenowo - ofertowyWykaz usługProjekt umowyInformacja o przetwarzaniu danych osobowych
Czytaj Więcej

Zapytanie ofertowe nr SSOM.SKM.404.MK.10/2023

Archiwum zapytań i wyników, Zapytania
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy: Zaprojektowania, wykonania i wdrożenia strony internetowej wraz z migracja zawartości oraz obsługa techniczna strony www.skm.szczecin.pl w ramach projektu "Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351" Treść zapytania wraz z załącznikami dostępna jest w Bazie Konkurencyjności pod numerem 2023-58347-181085 pod poniższym adresem: Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej wraz z migracją zawartości oraz obsługa techniczna strony www. SKM.szczecin.pl w ramach Projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273,351” (funduszeeuropejskie.gov.pl)
Czytaj Więcej

Zapytanie ofertowe nr  01/10/SSOM/2023

Archiwum zapytań i wyników
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy: Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja ex-ante projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2030” i opracowania raportu ewaluacyjnego Załączniki: Zapytanie ofertoweZałącznik nr 1 – Opis Przedmiotu ZamówieniaZałącznik nr 2 – Formularz cenowo – ofertowyZałącznik nr 3 i 4 – OświadczeniaZałącznik nr 5 – Wzór umowyZałącznik nr 6 – Wykaz usługZałącznik nr 7 – Wykaz osóbZałącznik nr 8 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Czytaj Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE SSOM.SKM.404.MK.8/2023

Archiwum zapytań i wyników
W imieniu Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zapraszam do składania ofert na zapytanie ofertowe dotyczące: Zapewnienie materiałów promocyjnych (Część I) i obsługi technicznej (Część II) na potrzeby organizacji konferencji w dniu 7 listopada 2023 r. w Szczecinie w ramach Projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273,351 Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami dostępna jest poniżej: Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia Zapewnienie materiałów promocyjnych (Część I) i obsługi technicznej (Część II) na potrzeby organizacji konferencji w dniu 7 listopada 2023 r. w Szczecinie w ramach Projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273,351” (funduszeeuropejskie.gov.pl)
Czytaj Więcej