Porozumienie terytorialne

Wymiar terytorialny wsparcia UE oznacza specjalne wsparcie skierowane do miast i ich obszarów funkcjonalnych przyczyniające się do lepszego wykorzystania ich potencjałów. Finansowanie w naszym obszarze funkcjonalnym ukierunkowane będzie na projekty zdiagnozowane w ramach porozumienia jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Porozumienie wynegocjowane z Instytucją Zarządzającą RPO WZP 2014-2020, czyli Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego ma na celu:

  1. uzgodnienie zasad i zakresu wsparcia realizacji strategii w ramach FEPZ;
  2. określenie przedsięwzięć priorytetowych, ważnych dla rozwoju obszaru SOM oraz zgodnych z celami wynikającymi ze Strategii Rozwoju Województwa;
  3. przygotowanie przedsięwzięć priorytetowych, umożliwiające złożenie wniosków o dofinansowanie i płatność;
  4. wzmocnienie powiązań i współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi SSOM oraz partnerami społecznymi, gospodarczymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w celu równomiernego rozwoju obszaru SOM.

Wartość środków UE przeznaczonych na realizację strategii SSOM Partnerstwo JST w ramach FEPZ wynosi maksymalnie 111 130 193. 63 EUR, w tym:

  • środki EFRR 89 645 022,86 EUR
  • środki EFS+ 21 485 170,77 EUR

Pełna treść porozumienia

Lista projektów objętych porozumieniem Zarządu WZP ze Związkiem ZIT SSOM

Relacja z podpisania Porozumienia Terytorialnego z dnia 02.04.2024r.