Porozumienie terytorialne podpisane

STOWARZYSZENIE SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO 02 kwietnia 2024 r. podpisało POROZUMIENIE TERYTORIALNE  na realizację projektów w ramach instrumentu ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).

Nasze Stowarzyszenie będzie mieć do dyspozycji kwotę ok. 500 milionów złotych na realizację unijnych projektów. To środki m.in. na termomodernizację, zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego, mobilność miejską czy adaptację do zmian klimatu dla terenów zielonych .

Podpisy na dokumencie złożyli: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent Szczecina  Piotr Krzystek – przewodniczący SSOM oraz Wójt gminy Dobra Teresa Dera jako skarbnik Stowarzyszenia.

Jakie konkretne inwestycje zostaną zrealizowane? Zamieszczamy listę projektów <link>

Samorządy tworzące SOM korzystać będą z unijnego instrumentu w postaci Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), zasilanego środkami z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Zawierane porozumienie terytorialne zagwarantuje środki na realizację przygotowanej przez samorządy SOM strategii ponadlokalnej i wesprze osiąganie celów, określonych wspólnie przez samorządy współtworzące obszar metropolitalny Szczecina.

Współfinansowanie uzyska 55 priorytetowych przedsięwzięć obejmujących takie zadania jak: zakup niskoemisyjnych autobusów, budowa tras rowerowych, projekty wspierające efektywność energetyczną w obiektach użyteczności publicznej, rozwój usług społecznych czy wsparcie kształcenia zawodowego.

Piotr Krzystek –  Prezydent Szczecina i Przewodniczący Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – podkreślił, że przygotowanie strategii i projektów poprzedziła długa i rzetelna dyskusja. Dziękując przy tym partnerom za współpracę i kreatywność.

– Realizacja celów zielonych to cel, na którym nam, ale i Komisji Europejskiej bardzo zależy. Bardzo się cieszę, że na liście znalazło się sporo projektów termomodernizacyjnych. Efektywność energetyczna to nasze wspólne wzywanie. Cieszy mnie też rewitalizacja terenów zielonych. Wiemy, jak bardzo potrzebne są zielone płuca dla naszych miast i aglomeracji. Cieszy też rozwój ścieżek rowerowych. We wspólnej strategii został zaznaczony także rozwój niskoemisyjnego transportu i cele społeczne – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

–   To ważny moment w naszej pracy samorządowej. Cieszę się, że środki przewidziane na szczeciński ZIT są dobrze i solidarnie podzielone. Każda z gmin – niezależnie od wielkości – partycypuje w tych funduszach.

Te środki będą służyły rozwojowi samorządów, będą służyły mieszkańcom. Myślę, że wiele kolejnych, wspólnych problemów rozwiążemy – podkreślał prezydent Szczecina Piotr Krzystek.