ULOTKI INFORMACYJNE DLA UCHODŹCÓW WOJENNYCH Z UKRAINY

Publikujemy przygotowane przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ulotki  informacyjne dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski. Ulotka ma ułatwić uchodźcom funkcjonowanie w pierwszych  godzinach i dniach pobytu w naszym kraju.

W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, opiece medycznej, a także o możliwości poszukiwania pracy, edukacji dla dzieci oraz legalizacji pobytu wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.

Materiały w 4 wersjach językowych – ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej i polskiej, dostępne są na stronie internetowej www.prezydent.pl oraz w załącznikach.

інформаційний листок для біженців війни з України!Листівка покликана допомогти біженцям у перші години та дні їхнього перебування в нашій країні.

Листівка містить основну інформацію про пункти прийому, медичне обслуговування, а також можливість пошуку роботи, навчання дітей та легалізацію перебування, а також номери телефонів та інтернет-адреси, за якими можна отримати більше інформації.

Матеріали 4-ма мовними версіями – українською, російською, англійською та польською доступні на сайті www.prezydent.pl

ulotka
ulotka