Informacje, porady, wzory dokumentów – w języku ukraińskim.

Szczecińska kancelaria prawna SDO stworzyła bardzo użyteczną i prostą w obsłudze stronę internetową z informacjami w dwóch językach. Obywatele Ukrainy znajdą tam wzory dokumentów np. najmu mieszkania, wskazówki i porady dotyczące pomocy socjalnej, opieki medycznej, edukacji, pracy, podróży do innych państw UE. 

Strona https://ua.sdo.com.pl/ działa w dwóch wersjach językowych – polskiej i ukraińskiej.

Przybywający do Polski uchodźcy, a także osoby, które udzielają im pomocy, znajdą tam wiele pożytecznych wskazówek i porad. Na przykład – jakie świadczenia socjalne przysługują obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium RP po wybuchu wojny, gdzie i jak można je uzyskać, jakie grupy są objęte regulacjami specustawy? Na stronie znajduje się też pakiet informacji dotyczących tzw. tytułów pobytowych – kto i jak długo może legalnie przebywać w Polsce? Na jaki okres zostały przedłużone wizy i pozwolenia na pobyt czasowy wydane przed 24 lutego? Czy korzystający z tzw. ochrony czasowej w Polsce mogą swobodnie przemieszczać się do innych państw UE i obszaru Schengen?