Zapytanie ofertowe nr 1/1/SSOM/2023

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy:

Świadczenie usług księgowych na rzecz realizowanego przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zadania pn. „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040) wraz z wykonaniem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz promocją”.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – Formularz cenowo – ofertowy
  3. Załącznik nr 2 – Doświadczenie
  4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie
  5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie
  6. Załącznik nr 5 – Wzór umowy
  7. Załącznik nr 6 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych