Otwarcie hali Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebież

Zdjęcie grupowe uczestników wydarzenia

W poniedziałek 30 października oficjalnie otwarto halę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży.

Budynek trzebieskiego ośrodka przeszedł metamorfozę. W ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim” wykonano między innymi:

  • modernizację instalację co,
  • docieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu,
  • wymianę drzwi zewnętrznych i stolarki okiennej,
  • modernizację c.w.u. z niezbędnym wyposażeniem i osprzętem,
  • montaż wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej,
  • wymianę oświetlenia na energooszczędne z czujkami ruchu,
  • montaż paneli fotowoltaicznych

Całkowity koszt inwestycji wyniósł prawie 5 milionów złotych. Inwestycja została sfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego, z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i z budżetu Powiatu Polickiego.

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim” obejmuje sześć budynków, w trzech placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki: w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Policach.

Jego celem jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych poprzez wsparcie kompleksowych działań inwestycyjnych polegających na głębokiej termomodernizacji i podjętych w celu doprowadzenia budynków szkolnych do standardu energetycznego „pasywnego” lub „prawie zeroemisyjnego”.

Całkowita wartość projektu wynosi 19 224 480,13 zł.

Pierwotna wysokość dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu wynosiła 5 189 210,56 zł. Po otrzymaniu decyzji Ministra Klimatu i Środowiska Powiat Policki otrzymał dodatkowe dofinansowanie w kwocie 6.568.434,48 zł. Łączna kwota dofinansowania z tych środków wynosi 11 757 645,04 zł,

Kolejne dofinansowanie w kwocie 2 223 947,43 zł pochodzi z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych. Kwota 2 350 242,14 zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego i jest przeznaczona na inwestycję w Trzebieży. Pozostała kwota 2 892 645,52 zł pochodzi z budżetu Powiatu Polickiego.

Udział w poniedziałkowej uroczystości wzięło wielu zaproszonych gości, w tym Starosta Policki Andrzej Bednarek, Wicestarosta Policki Joanna Napiwodzka, Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska, Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski, Radni Rady Powiatu, Dyrektorzy placówek oświatowych oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z trzebieskim ośrodkiem.

Pierwszymi wydarzeniami w zmodernizowanej hali sportowej były mecze piłki siatkowej i halowej piłki nożnej.

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak – www.policki.pl