Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa

Organizatorem ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą w Koninie. Za jego przebieg na etapie wojewódzkim, na Pomorzu Zachodnim, odpowiada Urząd Marszałkowski.

Głównym celem Konkursu jest aktywizacja mieszkańców wsi oraz prezentacja dobrych praktyk. Uczestnikami konkursu mogą być sołectwa będące jednostkami organizacyjnymi gmin z terenu Województwa Zachodniopomorskiego, natomiast podmiotami uprawnionymi do dokonywania zgłoszeń są gminy. Laureat pierwszego miejsca etapu wojewódzkiego konkursu jest nominowany do etapu ogólnokrajowego konkursu prowadzonego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Nagrodami w konkursie pn. „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” są nagrody pieniężne za zajęcie odpowiednio:

  • I miejsca – 7 000 zł
  • II miejsca – 5 000 zł
  • III miejsca – 3 000 zł

Z każdej gminy można zgłosić kilka projektów, przy czym z jednego sołectwa może być zgłoszony jeden projekt.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego prawidłowo wypełnionego zgłoszenia wraz z niezbędnymi załącznikami, w terminie do 2 lutego 2024 roku (uwaga: zmiana adresu siedziby Urzędu jak w stopce).

Regulamin konkursu wraz ze zgłoszeniem oraz niezbędnymi załącznikami znajduje się pod adresem:
https://wrir.wzp.pl/aktualnosci/ktory-solecki-projekt-okaze-sie-najlepszy


Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Rybactwa UMWZ: Aleksandra Jaszczuk ( tel. 91 454 26 87 e-mail: ajaszczuk@wzp.pl) oraz Paulina Makatun-Hałas (tel. 91 454 26 85, email: pmakatun@wzp.pl).