Inwestycja na terenie gminy Dobra

Na początku lipca rozpoczęła się wycinka drzew na terenie gminy Dobra.

Wycinka prowadzona w Bezrzeczu związana jest z inwestycją przebudowy ulicy Szkolnej w Bezrzeczu.

Przebudowany będzie odcinek drogi od skrzyżowania z ul. Górna do skrzyżowania z ul. Folwarczna. Podczas przebudowy zostanie skorygowany przebieg drogi, wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa, oświetlenie, chodnik do ul. Nad Ruczajem, kanalizacja deszczowa oraz przebudowana kolidująca infrastruktura elektroenergetyczna, gazowa i wodociągowa.

Wykonawca prac: PB BIS Sp. z o.o., ul. Stołczyńska 178, 71-873 Szczecin.

Wartość prac: 8 799 604,78 zł.

Termin zakończenia prac: 31.01.2020r.

Wycinka prowadzona jest także w Wołczkowie oraz Dobrej. Prace te związane są z przygotowywaniem terenu pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Dobra, łączącej Dobrą oraz Wołczkowo z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie.