Koncepcja rozwoju transportu publicznego w SOM

„Koncepcja rozwoju transportu publicznego w SOM”

Dokument opracowany na zlecenie Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP O/Szczecin na podstawie umowy z dnia 23 maja 2011 r.

„Wytyczne dla realizacji Koncepcji Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym”

Dokument opracowany na zlecenie Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego przez autorów dokumentu pn. ” Koncepcja Rozowju Transportu Publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym” na podstawie umowy z dnia 20 grudnia 2012 r.