Powstanie nowa ścieżka rowerowa

W przyszłym tygodniu, przekazaniem placu budowy, oficjalnie rozpocznie się budowa ścieżki rowerowej z Kijewa do Jezierzyc, czyli szczecińskiego fragmentu tzw. Trasy Pojezierzy Zachodnich.

Nowa trasa rowerowa o łącznej długości 9,3 km, będzie przebiegała od ulicy Dąbskiej, przez tereny leśne i dalej wzdłuż ulic: Trzcinowej, Uczniowskiej, Kołbackiej, Buczynowej, Mostowej, Wiewiórczej, aż do ulicy Gościnnej w Jezierzycach.

– W zależności od odcinka będzie wykonana z nawierzchni bitumicznej lub kruszywa – mówi Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta. – Fragmentami będzie również poprowadzona w formie pasów rowerowych, po istniejącej nawierzchni

Przedsięwzięcie to jest częścią projektu pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich – etap 3”, realizowanego na mocy porozumienia z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1. Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.6. Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu.

Inwestycję zrealizuje firma KRISTONE Krystian Suda. Jej koszt to 6 895 890,25 zł, a termin zakończenia – listopad br.