Rusza Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Rusza pilotażowy program antysmogowy na Pomorzu Zachodnim. Docelowo pożegnamy ponad 2000 kopciuchów! Mieszkańcy zachodniopomorskich gmin w łatwy sposób będą mogli starać się o granty na wymianę starych źródeł ciepła oraz na termomodernizację. Co ważne, w pilotażu nie obowiązują kryteria dochodowe.  Jako pierwsza do programu przystępuje Gmina Miasto Szczecin. W poniedziałek, 24 lutego 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie.  W spotkaniu uczestniczyli: marszałek Olgierd Geblewicz, prezydent Szczecina Piotr Krzystek oraz jego zastępca Michał Przepiera.Działamy! Zielone światło


Możliwość wprowadzenia pilotażowego programu antysmogowego ze wsparciem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 to wynik pozytywnie zakończonych w lipcu 2018 r.  negocjacji z Komisją Europejską. Wcześniej takiej możliwości nie było. – Na Zachodniopomorski Program Antysmogowy czekaliśmy bardzo długo. Przypomnę, że poprzedni rząd PO-PSL rozpoczął realizację programu KAWKA, który miał likwidować smog z naszych miast. Dzięki niemu w Szczecinie, Szczecinku i Koszalinie udało się zlikwidować  ponad 2000 źródeł niskiej emisji, a więc tzw. kopciuchów. Niestety program ten, wraz ze zmianą rządu, został zamknięty. Przez długi czas zabiegałem, by taki program powstał w oparciu o środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Niestety, nie spotkaliśmy się z pozytywnym odzewem. W związku z tym zdecydowaliśmy się na realizację własnego programu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Wymagało to renegocjacji z Komisją Europejską. Dziś po rozstrzygnięciu konkursu możemy powiedzieć, że kolejnych 2000 źródeł niskiej emisji zostanie zlikwidowanych –  wyjaśniał Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.Parasol w walce ze smogiem
Przyjęty pilotaż charakteryzują proste zasady dofinansowania projektów. Mieszkańcy będą mogli ubiegać się o kwotę wsparcia do 7,5 tys. zł przy wymianie starego źródła ciepła i od 25 tys. do  50 tys. zł przy termomodernizacji. Co ważne w programie nie ma kryteriów dochodowych. Zachodniopomorski Program Antysmogowy to tzw. projekt parasolowy. Oznacza to, że w pierwszej kolejności gminy składały wnioski o dofinansowanie ze środków RPO, w imieniu swoich mieszkańców. Ten etap został już zakończony. Wybrano projekty skierowane do dofinansowania w dwóch działaniach, które składają się na budżet  programu:

Mieszkańcy zachodniopomorskich gmin w łatwy sposób będą mogli starać się o granty na wymianę starych źródeł ciepła oraz na termomodernizację. Co ważne, w pilotażu nie obowiązują kryteria dochodowe.  Jako pierwsza do programu przystępuje Gmina Miasto Szczecin. W poniedziałek, 24 lutego 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie.  W spotkaniu uczestniczyli: marszałek Olgierd Geblewicz, prezydent Szczecina Piotr Krzystek oraz jego zastępca Michał Przepiera.Działamy! Zielone światło
Możliwość wprowadzenia pilotażowego programu antysmogowego ze wsparciem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 to wynik pozytywnie zakończonych w lipcu 2018 r.  negocjacji z Komisją Europejską. Wcześniej takiej możliwości nie było. – Na Zachodniopomorski Program Antysmogowy czekaliśmy bardzo długo. Przypomnę, że poprzedni rząd PO-PSL rozpoczął realizację programu KAWKA, który miał likwidować smog z naszych miast. Dzięki niemu w Szczecinie, Szczecinku i Koszalinie udało się zlikwidować  ponad 2000 źródeł niskiej emisji, a więc tzw. kopciuchów. Niestety program ten, wraz ze zmianą rządu, został zamknięty. Przez długi czas zabiegałem, by taki program powstał w oparciu o środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Niestety, nie spotkaliśmy się z pozytywnym odzewem. W związku z tym zdecydowaliśmy się na realizację własnego programu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Wymagało to renegocjacji z Komisją Europejską. Dziś po rozstrzygnięciu konkursu możemy powiedzieć, że kolejnych 2000 źródeł niskiej emisji zostanie zlikwidowanych –  wyjaśniał Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.Parasol w walce ze smogiem
Przyjęty pilotaż charakteryzują proste zasady dofinansowania projektów. Mieszkańcy będą mogli ubiegać się o kwotę wsparcia do 7,5 tys. zł przy wymianie starego źródła ciepła i od 25 tys. do  50 tys. zł przy termomodernizacji. Co ważne w programie nie ma kryteriów dochodowych. Zachodniopomorski Program Antysmogowy to tzw. projekt parasolowy. Oznacza to, że w pierwszej kolejności gminy składały wnioski o dofinansowanie ze środków RPO, w imieniu swoich mieszkańców. Ten etap został już zakończony. Wybrano projekty skierowane do dofinansowania w dwóch działaniach, które składają się na budżet  programu:

  • Działanie 2.14. Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Z tych środków gminy będą mogły finansować likwidowanie szkodliwego dla środowiska źródła ciepła, a więc pieca węglowego lub kotła na węgiel i zastąpienie go nową jednostką wytwarzającą ciepło w oparciu o spalanie gazu lub inne źródło energii.

  • Działanie 2.15. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

W ramach działania możliwe będzie przeprowadzenie termomodernizacji budynków jednorodzinnych wraz ze zmianą indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne. Teraz zachodniopomorskie samorządy po podpisaniu umów o dofinansowanie projektów, ogłoszą nabory wśród swoich mieszkańców. Uproszczone wnioski o pomoc finansową będzie można składać  już w swoich miejscowościach. – Eliminacja niskiej emisji w ocenie regionów i marszałków nie jest możliwa bez dobrej współpracy z gminami, które mają najlepszy kontakt z mieszkańcami – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.„Zefirek” na pierwszy ogień
Pierwszą umowę w programie podpisała Gmina Miasto Szczecin, która pozyskała ponad 2,2 mln zł dotacji na wprowadzenie projektu  „Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina”. 
Przyznane dofinansowanie pozwoli na kontynuację wcześniejszych działań podejmowanych przez magistrat. Dzięki unijnemu wsparciu szczecinianie będą mogli pozyskać 250 grantów przeznaczonych na wymianę pieców i kotłów węglowych. – Dbałość o jakość życia to jedno z zadań samorządu. Bardzo ważnym elementem jest dbałość o jakość powietrza. I taką dbałość od dłuższego czasu wykazujemy, realizując różnego rodzaju  programy likwidujące szkodliwe źródła. Przygotowaliśmy także swój własny program MEWA. W sumie do tej pory udało się zlikwidować ponad 2100 źródeł starej generacji. Przed nami kolejna szansa. Przyznana kwota w wysokości ponad 2,2 mln zł pozwoli na wymianę kolejnych 250 źródeł ciepła – mówił Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek. Prezydent Szczecina podkreślił, że zainteresowanie programami jest duże.  Zapowiedział także, że zwiększy pulę środków przeznaczonych na ten cel. – Dofinansowanie jest istotne i przyznane w dobrym momencie. Będziemy sprawnie wykorzystywać środki. W programie MEWA mieliśmy 300 złożonych wniosków. Wystarczy nam na dofinansowanie 70 z nich – wyliczał Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin Michał Przepiera. Warunkiem przyznania grantu będzie likwidacja pieców lub kotłów opalanych  paliwami stałymi i zastąpienie jednym lub kombinacją instalacji wyżej wymienionych instalacji. W ramach projektu planuje się zlecenie wykonania 300 świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Żegnamy ponad 2000 kopciuchów!
W ramach ogłoszonego naboru dla działania 2.14 (Poprawa jakości powietrza) wsparcie przyznano 25 projektom. Łączna kwota dofinansowania to ponad 15,1 mln zł. Szacuje się, że realizacja powyższych projektów doprowadzi do wymiany 2078 szt. źródeł ciepła, co przyczyni się do redukcji CO2 na poziomie 11 839,63 ton równoważnika CO2 oraz spadku emisji pyłów na poziomie  17,84 Mg/rok. W działaniu 2.15 (Termomodernizacja budynków jednorodzinnych) do dofinansowania skierowano 14 projektów. Łączna kwota wsparcia to ponad 18 mln zł. Szacuje się, że wyniku realizacji powyższych projektów zostanie wymienionych około 433 źródeł ciepła i zostanie przeprowadzonych tyle samo termomodernizacji  budynków jednorodzinnych. –  Nie jesteśmy regionem dotkniętym złym stanem powietrza jak regiony w południowej części Polski. Tym niemniej staramy się być liderami w dziedzinie ochrony środowiska. Rozwiązaliśmy problemy związane z ochroną wód i gruntów poprzez budowę i modernizację oczyszczalni ścieków, mamy spalarnię i regionalne zakłady przetwórstwa odpadów.  Wkrótce ruszymy także z programem edukacyjnym i zorganizujemy szczyt klimatyczny na Pomorzu Zachodnim –  dodawał marszałek Olgierd Geblewicz. W najbliższym czasie zostaną podpisane umowy z kolejnymi zachodniopomorskimi gminami, m.in. Miastem Szczecinek, Gminą Miastem Koszalin, Gminą Miasto Świnoujście, Gminą Myślibórz,  Międzyzdroje, Biały Bór oraz Gminą Miasto Stargard. Kolejne umowy są w trakcie przygotowania.

Źródło: www.wzp.pl