Nowe przedszkole i kolejna szkoła podstawowa w gminie Kołbaskowo

1 września 2020 roku w Gminie Kołbaskowo pojawią się nowe placówki – Szkoła Podstawowa w Przylepie oraz Przedszkole Publiczne w Przylepie. Powodem dynamiczny rozwój gminy i wzrost liczby mieszkańców. O powołaniu zdecydowano na ostatniej sesji Rady Gminy Kołbaskowo 2 marca 2020 roku.

Nowa szkoła oraz przedszkole funkcjonować będą w ramach Zespołu Szkół w Przylepie. Siedzibą będzie obiekt przy ul. Rodzinnej 1 w miejscowości Przylep, w północnej części Gminy Kołbaskowo. Budynek jest w pełni przystosowany do prowadzenia działalności oświatowej. Spełnia wszystkie wymagania budowlane i sanitarne kreślone przez przepisy prawa oświatowego.

Dziś w gminie funkcjonują trzy szkoły podstawowe, w Przecławiu, Kołbaskowie i Będargowie.

– Pozwalają na zapewnienie mieszkańcom realizacji obowiązku szkolnego. Jednak dynamiczny rozwój gminy oraz wzrost liczby ludności spowoduje, że wkrótce to może być za mało. Warunki lokalowe w obecnie istniejących placówkach prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo uniemożliwiają dalsze zwiększanie liczby miejsc, stąd powołanie nowej placówki – mówi Małgorzata Schwarz, wójt Gminy Kołbaskowo.

Dla nowej Szkoły Podstawowej w Przylepie planuje się wyodrębnić obwody szkolne tak, aby w najmniejszym możliwym zakresie zmieniać dotychczasowe granice obwodów szkolnych.

Pojawi się także nowe przedszkole. Zgodnie z art. 31 ust. 4 ww. ustawy dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie dzieciom 6–letnim miejsca realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego. W Gminie Kołbaskowo funkcjonują dwa przedszkola publiczne, dwa punkty przedszkolne i dwa oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z łączną liczbą miejsc 539. Liczba dzieci w gminie urodzonych w latach 2014 – 2017 wynosi 730.

– Z tego powodu chcemy utworzyć nowe przedszkole, w którym dzieci w wieku 3–5 lat będą mogły realizować prawo do wychowania przedszkolnego, a dzieci 6–letnie, obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – mówi Małgorzata Schwarz.

Projektowane przedszkole w Przylepie będzie miało strukturę wielooddziałową. Planuje się utworzenie odrębnych oddziałów dla dzieci w wieku 3–5 lat oraz oddziałów dla dzieci 6–letnich.