Pierwsze internetowe spotkanie Kręgu Gospodarczego Obszaru Metropolitalnego Szczecina

12 maja br odbyło się pierwsze internetowe spotkanie Kręgu Gospodarczego Obszaru Metropolitalnego Szczecina.

Konferencję zainicjowali i prowadzili prezydent IHK Neubrandenburg – Meklemburgia- Pomorze Przednie Dr Blank oraz dyrektor główny Torsten Haasch

Spotkanie miało na celu wspólne przyjrzenie się skutkom kryzysu epidemii koronowirusa w terenie przygranicznym po stronie polskiej i niemieckiej. Dyskutowano na temat ograniczeń występujących w gospodarce i życiu społecznym oraz o tym jakie bariery spowodowało zamknięcie granic pomiędzy Polską a Niemcami dla dawno już osiągniętej normalności w UE. Omówiono wpływ pandemii na gospodarkę – podobnie wygląda sytuacja w Mecklemburgii – Pomorzu Przednim jak i w naszym rejonie metropolitalnym. Najbardziej ucierpiały małe firmy usługowe, handel oraz turystyka. Z przeprowadzonej ankiety wynika, iż 12% przedsiębiorstw deklaruje ogłoszenie bankructwa. Cały region jest zmuszony do rezygnacji z wielu zaplanowanych inwestycji. Częściowego wparcia po obu stronach udziela rząd i samorządy. Samorządy starają się przejąć część ciężaru finansowego na siebie i z trudem zbilansować swoje budżety.

Pan Haasch w swojej wypowiedzi wspomniał o czterech głównych priorytetach przy wychodzeniu ze skutków epidemii:

  • Przeżycie i wsparcie przedsiębiorców,
  • Odnowa zaufania do regionu pod kątem odbudowy turystyki
  • Współpraca międzynarodowa
  • Współpraca cyfrowa.

Prezydent Północnej Izby Gospodarczej po stronie polskiej Pan Tarczyński poruszył kwestię związane z zamkniętymi przejściami granicznymi, problemy branży turystycznej oraz firm związanych z usługami.

Głos zajęli również samorządowcy Sandra Nachtweih burmistrz Pasewalku oraz Władysław Diakun Burmistrz Polic.

Pani Sandra Nachtweih mówiła o protestach na polsko – niemieckiej granicy związanych z zamknięciem granic i problemami pracowników z Niemiec i Polski pracujących po przeciwnych stronach granicy.

Burmistrz Władysław Diakun zajął głos w sprawie braku praktycznej współpracy transgranicznej i konieczności bezpiecznego przekraczania granicy, w celu utrzymania efektów wypracowanych do tej pory.

Szef biura ds. Metropolitalnego Obszaru Szczecińskiego po stronie niemieckiej Pan Mayer wypowiedział na temat problemów ludności przygranicznej związanych z zamknięciem granic i koniecznością umożliwienia przekraczania granic dla uczniów szkół transgranicznych na przykładzie polsko – niemieckiej szkoły w Löcknitz.

IHK z Brandenburgii omawiała problemy gospodarcze w ich regionie. W dyskusji brali udział także przedstawiciele innych instytucji.

Spotkanie internetowe zaowocowało wymianą doświadczeń i podjętych prób w zwalczaniu skutku kryzysu spowodowanego przez pandemię w strefie przygranicznej.