Budowa tras rowerowych w gminie Dobra

W czerwcu rozstrzygnięty zostanie przetarg na budowę nowej ścieżki rowerowej Łęgi – Stolec. Realizacją inwestycji zainteresowanych jest dziewięć firm. Podczas sesji, która odbyła się 28 maja, przyznano większe środki na realizację tego zadania. Nowa ścieżka rowerowa o długości ponad 5 km będzie biegła od istniejącej trasy rowerowej w Łęgach, wzdłuż granicy państwa, aż do miejscowości Stolec. Jest też gotowy projekt budowlany nowej trasy rowerowej Buk – Lubieszyn.

W Polsce powstaje coraz więcej ścieżek rowerowych. Rower staje się popularnym i zdrowym środkiem transportu. Można nim dojechać do pracy czy wybrać się na rodzinną wycieczkę poza miasto. Coraz częściej organizowane są turystyczne rajdy rowerowe, w których biorą udział całe rodziny. Ścieżki rowerowe wpływają na rekreacje danego miejsca i przyciągają turystów.

Gmina Dobra systematycznie inwestuje w budowę sieci tras rowerowych na swoim terenie. Obecnie na terenie gminy znajdują się 7-kilometrowa ścieżka rowerowa Buk – Łęgi, która została rozbudowana w 2015 roku oraz 3-kilometrowa ścieżka edukacyjna Dobra – schronisko oddana do użytku w 2018 roku. To jednak nie wszystko.

Ścieżka rowerowa Dobra – Głębokie (7 km)

Trwają prace przy budowie ścieżki rowerowej łączącej Dobrą z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie. Prace na odcinku od miejscowości Dobra do granicy gminy w Wołczkowie realizuje firma Eurovia Polska na zlecenie Gminy Dobra, a od strony Głębokiego – miasto Szczecin.

„W tym momencie wykonano już ok. 75% założonych w kontrakcie prac. Ścieżka ma być gotowa do końca sierpnia 2020 r.” – mówi Tomasz Kakowski, kierownik Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji w UG Dobra. Na ścieżce rowerowej układana jest teraz masa asfaltowa oraz trwają prace porządkowe.

Nowa trasa rowerowa rozpocznie się od węzła przesiadkowego Głębokie, następnie będzie biegła wzdłuż ulicy Kupczyka do granicy Szczecina z gminą Dobra. Później ścieżka biegnie wzdłuż ulicy Lipowej w Wołczkowie, a w Dobrej wzdłuż ulicy Szczecińskiej aż do ulicy Osiedlowej, gdzie połączy się z nową ścieżką edukacyjną do schroniska. Trasa będzie miała łącznie 7,5 km długości, z czego na terenie gminy Dobra przybędzie ok. 6 km nowej ścieżki dla rowerzystów.

Trasa od strony jeziora Głębokiego do granicy gminy (ul. Kupczyka) realizowana jest przez miasto Szczecin w ramach budowy węzła przesiadkowego Głębokie.

W ramach inwestycji wybudowano też rondo na skrzyżowaniu ulic Słonecznej i Lipowej w Wołczkowie. Planowana jest również korekta przebiegu ul. Szczecińskiej, od skrzyżowania z ul. Róży Wiatrów do skrzyżowania z ul. Przytulną w Dobrej.

Budowa trasy rowerowej z Dobrej do Głębokiego, na wniosek Gminy Dobra, została zidentyfikowana w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Początkowo gmina pozyskała dofinansowanie na realizację inwestycji w kwocie 6,7 mln zł. Udało się jednak zwiększyć dofinansowanie do kwoty 10.387.997 zł, co stanowi 67% wartości inwestycji. Całość prac powinna zakończyć się do końca sierpnia 2020 r.

To nie wszystkie inwestycje związane z drogą powiatową Wołczkowo – Dobra. Jeszcze w tym roku doświetlone zostaną przejścia dla pieszych. Poza tym Powiat Policki otrzymał 2,39 mln złotych na remont wspomnianej drogi. Dofinansowanie pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych. To 50% kosztów inwestycji. Pozostałe 2,39 mln zł dołożą wspólnie Starostwo Powiatowe w Policach i Gmina Dobra, która wspomoże remont drogi powiatowej. Droga zostanie wyremontowana od lasu przy jeziorze Głębokie do ronda w Dobrej.

Ścieżka rowerowa Łęgi – Stolec (5 km)

Istniejąca ścieżka rowerowa Buk – Łęgi zostanie rozbudowana w stronę miejscowości Stolec. Opracowany został projekt budowlany nowej trasy dla rowerzystów Łęgi – Stolec oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W marcu 2020 r. Gmina Dobra ogłosiła przetarg. Zgłosiło się dziewięć firm. Na początku maja otwarto oferty złożone podczas przetargu, a podczas sesji, która odbyła się 28 maja przyznano większe środki na realizację tego zadania. Najtańsza oferta opiewa na kwotę 4,71 mln zł. Przetarg będzie można rozstrzygnąć w czerwcu. W tym roku rozpoczną się prace budowlane, które mają potrwać do maja 2021 r.

Nowa trasa rowerowa będzie biegła od istniejącej ścieżki rowerowej w Łęgach, wzdłuż granicy państwa, aż do miejscowości Stolec. Droga rowerowa z nawierzchnią bitumiczną będzie miała ponad 5 km długości i do 3,5 m szerokości. W ramach inwestycji planowe są także miejsca odpoczynku dla rowerzystów. Zaprojektowano również wzmocnienia konstrukcji na przejazdach dla pojazdów obsługi Lasów Państwowych. W miejscowości Stolec ścieżka włączy się w drogę powiatową nr 3907Z.

Ścieżka rowerowa Buk – Lubieszyn (5 km)

Gotowy jest projekt budowlany ścieżki rowerowej z Buku do Lubieszyna. Ten odcinek zaplanowany został jako droga dla rowerzystów o nawierzchni mineralnej oraz bitumicznej. Trasa o szerokości od 2,5 do 3,5 m, w zależności od możliwości terenowych, będzie przebiegać po terenie leśnym, częściowo wykorzystując wybudowaną już ścieżkę ekologiczno-edukacyjną do schroniska w Dobrej. Ścieżka będzie przebiegać obok drogi powiatowej z Buku do Lubieszyna, aż do ronda przy przejściu granicznym.

W tym roku planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2021-2022, zgodnie z planem finansowym Gminy Dobra.

Ścieżka rowerowa Mierzyn – Lubieszyn (7 km)

W planie finansowym Gminy Dobra jest również budowa ścieżki rowerowej Mierzyn – Lubieszyn (granica państwa). Ścieżka przebiegać będzie wzdłuż drogi krajowej nr 10 przez miejscowości Mierzyn, Skarbimierzyce, Dołuje i Lubieszyn. Zarezerwowano już środki na opracowanie projektu budowlanego.

Ścieżka rowerowa Szczecin – Wołczkowo (3 km)

Planowana jest również 3-kilometrowa ścieżka rowerowa w Bezrzeczu. Ma się ona znajdować przy drodze alternatywnej Szczecin – Bezrzecze – Wołczkowo i połączyć ze ścieżką rowerową Dobra – Głębokie. W budżecie Gminy Dobra zarezerwowano już środki na projekt nowej drogi ze ścieżką rowerową.

Dzięki realizowanym i planowanym inwestycjom na terenie gminy Dobra powstanie kompletna sieć tras rowerowych o długości 33 kilometrów, które będą połączone ze ścieżkami rowerowymi w Szczecinie, zarówno od strony Mierzyna jak i Głębokiego.

Źródło: www.gminadobra24.pl