Powiat Policki „Zdrowym Samorządem”

W środę 17 czerwca odbyła się zdalna gala V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. Podczas wydarzenia wręczono Powiatowi Polickiemu statuetkę „Zdrowy Samorząd” za realizację kampanii społecznej – wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Chore słowa i Ja” (edycja 2017, 2018 i 2019).

Gala była wspólnie oglądana w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Policach. W gali wzięli udział: Beata Chmielewska Członek Zarządu Powiatu w Policach, Halina Michalak zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich oraz Emilia Raczkowska Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach i Ewa Tatesiuk Wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach.

Kampania społeczna jest prowadzona przez Stowarzyszenie na rzecz Harmonii Społecznej w Policach. Jej celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na temat wypowiadanych słów w kierunku osób z zaburzeniami psychicznymi. Zachęcamy do obejrzenia spotów filmowych dotyczących projektu.

Podczas środowej zdalnej gali przedstawiono wszystkich laureatów trzeciej już edycji Konkursu Zdrowy Samorząd, II Konkursu Start-Up-Med oraz trzeciej edycji Nagrody Animus Fortis „Mężny Duch”.

Celem Konkursu „Zdrowy Samorząd”, organizowanego przez redakcje magazynu i portalu Rynek Zdrowia i Portalu Samorządowego, jest wybór i nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego, które w sposób najbardziej efektywny realizują zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych chorób oraz czynników ryzyka.

Do konkursów wpłynęło z całego kraju aż 135 programów zdrowotnych zgłoszonych przez gminy, powiaty i województwa. Laureaci wyłonieni zostali przez Radę Konsultacyjną Konkursu, a jeden z projektów otrzymał także nagrodę czytelników Rynku Zdrowia i Portalu Samorządowego, przyznaną w drodze głosowania internetowego.

Nagrody – statuetki „Zdrowy Samorząd” zostały przyznane w trzech kategoriach:
• Zdrowa Gmina
• Zdrowy Powiat
• Zdrowe Województwo

Kategoria Zdrowy Powiat

• Starostwo Powiatowe w Lubinie za „Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci z powiatu lubińskiego” oraz za program edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu lubińskiego „Uczymy się ratować życie – pierwsza pomoc przedmedyczna”.
• Starostwo Powiatowe w Policach za realizację kampanii społecznej – wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Chore słowa i Ja” (edycja 2017, 2018 i 2019).
• Starostwo Powiatowe w Tczewie za realizację programu „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego”.

Serdecznie dziękuję za wyróżnienie w tegorocznej edycji konkursu „Zdrowy Samorząd”. Nasz samorząd za swoje najważniejsze zadania uznaje wsparcie, bezpieczeństwo i zdrowie Mieszkańców, a także tworzenie najlepszych warunków do życia i rozwoju. Aby realizować te zadania musimy być w stałym kontakcie z organizacjami pozarządowymi. Dzięki tej współpracy zrodził się projekt „Chore słowa i ja”. W ramach tego projektu Stowarzyszenie na rzecz Harmonii Społecznej realizuje kampanię społeczną, która ma na celu pokazanie jakie problemy przeżywają osoby, które miały w życiu trudne chwile, które przeżyły kryzysy psychiczne. Również razem ze Stowarzyszeniem uruchomiliśmy pierwszy w województwie zachodniopomorskim Powiatowy Klub Samopomocy dla osób po kryzysach psychicznych  mówiła podczas gali Beata Chmielewska Członek Zarządu Powiatu w Policach.