Raport o stanie województwa zachodniopomorskiego za rok 2019

24 czerwca 2020 r. podczas XVII sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego rozpatrywany był „Raport o stanie województwa zachodniopomorskiego za rok 2019”. Po przeprowadzonej debacie Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego udzielił wotum zaufania Zarządowi Województwa.

Obowiązek sporządzania Raportu wynika z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Raport zawiera roczne podsumowanie działalności Zarządu Województwa z uwzględnieniem realizowanych polityk, programów i strategii oraz uchwał sejmiku.

W „Raporcie o stanie województwa zachodniopomorskiego za rok 2019” przedstawiono przegląd aktualnych danych statystycznych, które obrazują sytuację regionu w zakresie ważniejszych kategorii społeczno-ekonomicznych, w tym m. im. dotyczące demografii, bezrobocia, rozwoju gospodarczego, innowacyjności czy ochrony środowiska. Zasadnicza część Raportu obejmuje sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w 2019 r. w zakresie:

 • Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego,
 • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
 • działań realizowanych w ramach poszczególnych obszarów:
  • Spójności społecznej, społeczeństwa obywatelskiego,
  • Gospodarki,
  • Rynku pracy,
  • Edukacji,
  • Ochrony środowiska i energetyki,
  • Turystyki,
  • Kultury,
  • Ochrony zdrowia,
  • Transportu,
  • Współpracy regionalnej i zagranicznej.

>>>> Zapraszamy do zapoznania się <<<<