Świnoujście liderem inwestycji

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało ranking wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2017-2019. Świnoujście zostało liderem wśród miast na prawach powiatu.

Zestawienie publikowane przez „Wspólnotę” jest jednym z najważniejszych, przedstawiających aktywność samorządów w Polsce. Już w ubiegłorocznej edycji w kategorii miast na prawach powiatu Świnoujście zwyciężyło, wyprzedzając lidera kilku ostatnich edycji – Gliwice i awansujący szybko Konin. Kolejny rok przynosi utrwalenie tego trendu.

W rankingu obejmującym lata 2017-2019 średnie wydatki inwestycyjne w Świnoujściu wyniosły 3600 zł per capita (na osobę). To o ponad 1200 zł więcej niż kolejne miasto w rankingu, czyli Krosno z wydatkami 2397 zł na osobę. Trzecie miejsce zajął Konin, a dopiero za nim uplasowały się Gliwice. W 2017 roku Świnoujście przeznaczało na inwestycje 50 mln zł rocznie. Rok później zaplanowana na inwestycje kwota wzrosła do ponad 200 mln zł, zaś w 2019 roku było to ponad 321 mln zł.

 Inwestycje to nasz priorytet, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że to one generują rozwój miasta – mówi Janusz ŻmurkiewiczPrezydent Miasta Świnoujście. – I nie chodzi wyłącznie o wielkie projekty infrastrukturalne, jak budowany obecnie tunel czy trwająca budowa obwodnicy miasta. Ważna jest każda, nawet wydawałoby się niewielka inwestycja. Systematyczny skok Świnoujścia w rankingu w ciągu ostatnich kilku lat, aż do pozycji lidera, to efekt rosnących dochodów budżetu miasta.

Honorowe wyróżnienie, czyli statuetka Kazimierza Wielkiego, trafiła wczoraj do rąk Prezydenta Świnoujścia Janusza Żmurkiewicza podczas Gali Inwestorów Samorządowych XVIII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach.

– Patrząc przez pryzmat rekordów i używając sportowej metaforyki, można powiedzieć, że 2019 rok w inwestycjach był medalowy – uważa autor rankingu „Inwestycje samorządowe 2017–2019”, prof. Paweł Swianiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. – Najważniejszym działem inwestycji jest transport, który w skali wydatków majątkowych wszystkich szczebli samorządowych pochłonął w 2019 r. aż 45 proc. wszystkich środków. Na drugim miejscu jest gospodarka komunalna – 13 proc., zaś na trzecim inwestycje w oświatę (ok. 8,5 proc.). Opracowując ranking, pod uwagę bierzemy całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat. W ten sposób chcemy uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Poza wydatkami zapisanymi w budżecie staramy się uwzględniać także wydatki ponoszone ze środków własnych przez spółki komunalne.

Tekst BIK Urząd Miasta Świnoujście