Rozpoczynają się konsultacje projektu Krajowego Planu Odbudowy

W przyszłej perspektywie unijnej, obok dobrze znanych  już programów regionalnych i krajowych polityki spójności, drugim ważnym źródłem finansowania inwestycji do 2026 r. będzie Krajowy Plan Odbudowy. Jego wartość to blisko 57 miliardów euro!  W najbliższy piątek, 26 lutego 2021 r. rozpoczną się konsultacje społeczne projektu dokumentu, który opracowuje strona rządowa.

Zapraszamy do udziału w procesie konsultacji społecznych projektu Krajowego Planu Odbudowy, które odbędą się w formule online.

Harmonogram spotkań oraz formularze rejestracyjne znajdują się w zakładce Konsultacje Krajowego Planu Odbudowy

Udział w debatach będzie możliwy również poprzez transmisję na żywo na kanale Ministerstwa w serwisie YouTube

Dokument będzie dostępny od 26 lutego w zakładce Czym jest Krajowy Plan Odbudowy

Odpowiedzią Unii Europejskiej na pandemię koronawirusa jest Europejski Fundusz Odbudowy o wartości 750 miliardów euro. Pieniądze te mają pomóc państwom członkowskim odbudować krajowe gospodarki. W ramach tego funduszu Polska będzie miała do dyspozycji ok. 57 miliardów euro. To środki realizację inwestycji, także samorządowych i regionalnych. Podstawą sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Program Odbudowy, który obecnie powstaje w Ministerstwie Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. W najbliższy piątek, 26 lutego 2021 r. projekt KPO zostanie upubliczniony. Zaplanowano trzy spotkania, podczas których prowadzone będą debaty nt. poszczególnych obszarów wsparcia w KPO, zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • 4 marca br. – spotkanie dotyczące komponentu Zdrowie.
  • 2 marca br. – spotkanie dotyczące komponentów Zielona energia oraz Zrównoważona mobilność.
  • 9 marca br.  – spotkanie dotyczące komponentów Odporna i konkurencyjna gospodarka oraz Transformacja cyfrowa.

W trakcie każdego spotkania przewidziana jest prezentacja MFiPR dotyczącą omawianych obszarów wsparcia w KPO oraz debata przedstawicieli resortów właściwych dla danego obszaru, ekspertów, przedstawicieli świata nauki, partnerów społecznych i gospodarczych, jak również samorządowców. KPO to szansa dla regionu
Województwo Zachodniopomorskie w ubiegłym roku zgłosiło do KPO kilkadziesiąt propozycji projektów zarówno regionalnych, jak i przygotowanych przez samorządy lokalne z województwa. Rekomendacje wpisywały się  w oczekiwania Unii Europejskiej, która wskazywała, że krajowe plany powinny zawierać przede wszystkim propozycje reform oraz przedsięwzięć publicznych, w strefach które pokazały słabość i okazały się niewydolne w trakcie pandemii COVID-19.

Wśród najważniejszych propozycji Pomorza Zachodniego, o które mocno zabiega marszałek województwa zachodniopomorskiego,  jest wpisanie do Krajowego Planu Odbudowy Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina, roboczo nazywanego także EKOKorytarzem. To inwestycja, która może zmienić mapę gospodarczą regionu, a jej wartość szacowana jest na blisko 4 miliardy zł. Powstać ma pięciokilometrowy (podwójny) tunel pod Odrą w rejonie Police – Święta, dwujezdniowa droga, osiem węzłów drogowych: Kołbaskowo (Szczecin Zachód), Będargowo, Dołuje, Dobra, Tanowo, Police, Modrzewie, Goleniów Północ.