Obwodnica dla Stargardu z dofinansowaniem

Zdobyliśmy ponad 6 500 000 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę odcinka północnej obwodnicy miasta i usprawnienie ruchu drogowego. – Dla Stargardu to bardzo ważna inwestycja. Obwodnica – w połączeniu z przebudowywanym wiaduktem na ul. Składowej – da szansę na to, by cały tranzyt pomiędzy Szczecinem a Goleniowem odbywał się bez przejazdu przez ul. Pierwszej Brygady. Jestem przekonany, że po zakończeniu trwającej inwestycji kolei i zrealizowaniu naszego zadania znacznie poprawi się jakość poruszania po mieście – mówi prezydent Rafał Zając.

Na dofinansowany odcinek od ul. Składowej do ul. E. Orzeszkowej mamy już gotową dokumentację projektową. W tym roku ruszą prace związane z przygotowaniem niezbędnych opracowań dla kolejnego fragmentu obwodnicy. – Finalnie pobiegnie ona od ul. Hanzeatyckiej – ronda w pobliżu Tesco – przez ul. Orzeszkowej i dalej do granic miasta. Docelowo włączona będzie do odcinka łączącego drogi krajowe nr 20 i 10. Tę inwestycję przygotowuje obecnie GDDKiA. Trzeba podkreślić, że korzyści odczują mieszkańcy osiedli Zachód i Chopina, ale także Śródmieścia. Obwodnica północna oznacza łatwiejsze przemieszczanie się tak naprawdę dla nas wszystkich – mówi prezydent Rafał Zając.

Budowa obwodnicy północnej przełoży się też na pewno na większą wygodę i bezpieczeństwo pieszych w centrum miasta. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego między Szczecinem i Goleniowem znacząco odciąży ulice w samym Stargardzie. Nowa droga obsłuży m.in. ciężkie transporty ze Stargardzkiego Parku Przemysłowego i terenów po ZNTK.

Z części obwodnicy, na którą pozyskaliśmy dofinansowanie, powinniśmy móc korzystać w 2024 r. Może kosztować ok. 11 000 000 zł.

Plan obwodnicy Stargardu

Mapa: UM w Stargardzie