Międzynarodowy Dzień Krwiodawstwa

Z okazji Międzynarodowego Dnia Krwiodawstwa
składamy wszystkim Honorowym Dawcom Krwi
oraz osobom działającym na rzecz jego propagowania,
wyrazy ogromnego uznania
dla tej godnej naśladowania postawy.

Życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności
oraz satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym.

Międzynarodowy Dzień Krwiodawstwa, obchodzony jest 14 czerwca.
Data ta nie jest przypadkowa. Właśnie tego dnia urodził dr Karl Landsteiner, który w 1901 roku odkrył grupy krwi, a w 1930 roku otrzymał za to nagrodę Nobla. Święto ustanowiono w 2004, aby uhonorować wszystkich ludzi, którzy bezinteresownie dzielą się z potrzebującymi, nieocenionym darem życia jakim jest krew.

Święto to jest okazją do podkreślenia, jakże ważne jest niesienie pomocy drugiej osoby, gdyż krew to lek, którego nie da się zastąpić żadnym innym.  Dawcy krwi każdego dnia ratują na świecie tysiące ludzi. Dzięki Ich ofiarności, chorzy mają szansę na powrót do zdrowia.  Mimo ogromnego postępu medycyny nadal bowiem krwi nie można niczym zastąpić, ani uzyskać jej sztucznie.

Postawa ta wymaga niezwykłego poświęcenia i bezinteresownego zaangażowania w działania na rzecz honorowego krwiodawstwa, dlatego też zasługuje na społeczny szacunek i uznanie.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Krwiodawstwa
składamy wszystkim Honorowym Dawcom Krwi
oraz osobom działającym na rzecz jego propagowania,
wyrazy ogromnego uznania
dla tej godnej naśladowania postawy.

Życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności
oraz satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym.