Zakończono budowę ścieżki rowerowej Łęgi-Stolec

Wykonawca – firma KRISTONE Roboty Drogowe zgłosił gotowość do odbioru robót budowlanych objętych zamówieniem.

W terminie wykonano prace polegające na budowie ścieżki pieszo-rowerowej od m. Buk do m. Stolec w ciągu pasa granicznego. Ścieżka ma 3.5 szerokości i ponad 5 km długości. Wykonano również 9 miejsc odpoczynku na całym odcinku.

W dniu 8 czerwca 2021 Gmina Dobra przystąpiła do odbioru technicznego nowej ścieżki rowerowej Łęgi Stolec.

Wartość wykonanych prac to 4 713 899,97 zł.

Przypominamy, że Gmina Dobra sukcesywnie rozwija sieć rowerową na swoim terenie. W ostatnim czasie zrealizowana została nowa trasa rowerowa łącząca Dobrą z Wołczkowem i prowadząca dalej w kierunku Głębokiego. Zrealizowana trasa uzyskała brak sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych i może być w pełni wykorzystywana przez wszystkich zainteresowanych.

Jednocześnie w związku ze wzrostem ilości ścieżek rowerowych zlokalizowanych w obszarach zabudowanych, przy zwartej zabudowie i w terenie zabudowanym zwracamy się z apelem do wszystkich uczestników ruchu o wzajemne poszanowanie.