Dziś Światowy Dzień Życzliwości

21 listopada jest Światowym Dniem Życzliwości. To dobry czas, żeby przypomnieć o zasadach panujących w komunikacji miejskiej i największych grzechach kierowców aut poruszających się po naszych ulicach, także względem autobusów i tramwajów.

Każdego dnia tysiące osób porusza się komunikacją miejską lub gminną. W autobusach i tramwajach można znaleźć piktogramy informujące o różnych zasadach, także tych związanych ze zwykłą życzliwością. 21 listopada to dobry czas na przypomnienie kilku z nich:

  • Ustąp miejsca osobie starszej lub niepełnosprawnej
  • Nie stój przy drzwiach, nie utrudniaj wsiadania i wysiadania innym pasażerom
  • Zdejmij plecak, nie utrudniaj podróży innym
  • Nie rozmawiaj głośno przez telefon
  • Nie jedz i nie pij w autobusie lub tramwaju
  • Nie niszcz, nie dewastuj, nie brudź
  • Bądź uprzejmy dla współpasażerów i kierujących pojazdy

Przypominamy, że w szczycie na trasy wyjeżdża blisko 300 tramwajów i autobusów. Sprawność pojazdów w przemieszczaniu się i bezpieczeństwo pasażerów zależą także od innych uczestników ruchu drogowego i życzliwości kierowców względem siebie.

Największymi przewinieniami kierowców względem komunikacji miejskiej są pośpiech, brawura i nieuwaga. Do tego można dodać wymuszanie pierwszeństwa, wyprzedzanie i gwałtowne hamowanie przed pojazdem, utrudnianie włączenia się do ruchu.

Nie bez winy są także piesi, którzy wybiegają zza autobusów i tramwajów, przebiegają przed pojazdami transportu zbiorowego i wchodzą na jezdnię w niedozwolonych miejscach. Skutki takich zachowań mogą być tragiczne.

W tym roku doszło już do kilkuset zdarzeń drogowych z udziałem komunikacji miejskiej. Większości z nich powstała z winy pojazdów obcych, a nie prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej:

kolizji z udziałem autobusów było 357;

wypadków z udziałem autobusów było 107;

kolizji z udziałem tramwajów było 141;

wypadków z udziałem tramwajów było 19.

W kontekście ruchu ulicznego życzliwość może także usprawnić poruszanie się. Jazda na tak zwany „suwak” zdecydowanie przyspieszy przejazd w miejscach, gdzie kończy się jeden z pasów. Pamiętając o zasadzie niewjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli nie można go od razu opuścić, także minimalizujemy ryzyko powstania zatorów.

Z okazji Światowego Dnia Życzliwości życzymy pasażerom uprzejmych prowadzących i bezpiecznej podróży, kierowcom i motorniczym miłych pasażerów i rozsądnych kierowców pojazdów prywatnych, a wszystkim uczestnikom ruchu drogowego więcej życzliwości!