Konferencja H2Szczecin „WODÓR NAPĘDEM REGIONU”

Biuro SSOM oraz włodarze naszych JST wzięli udział w Konferencja H2Szczecin „WODÓR NAPĘDEM REGIONU” organizowanej przez: Klaster METALIKA dla Przemysłu, Uniwersytet Szczeciński – Centrum Zarządzania w Energetyce, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Na konferencji prezentowano zarówno aktualne dokonania w zakresie rozwiązań wodorowych na Pomorzu Zachodnim, jak i potencjału regionu we włączeniu się w budowę polskiej i europejskiej gospodarki wodorowej. Zaprezentowano dobre praktyki w zakresie wdrażania gospodarki wodorowej. Poruszono także tematy: identyfikacji i aktywizacji interesariuszy regionalnych, stworzenia platformy współpracy oraz zachęcenia samorządowców, przedsiębiorców oraz naukowców do włączenia się w proces tworzenia i rozwoju gospodarki wodorowej w Województwie Zachodniopomorskim.

Konferencja H2

Obecnie Polska, jak i cała Unia Europejska podjęła wiążące decyzje dotyczące transformacji energetycznej gospodarki. Wodór uznany został jako najkorzystniejszy nośnik energii elektrycznej. W efekcie powstaje nowa gałąź przemysłu związana z rozwojem gospodarki wodorowej. Faktyczne wdrożenie tej koncepcji wymaga przygotowania wodorowych łańcuchów dostaw obejmujących fazę zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji wodoru. Wymaga również przygotowania rynków nabywców, którzy chętnie będą korzystać z technologii wodorowych.

Pomorze Zachodnie to region o największym w Polsce udziale w produkcji energii z OZE, który jest szczególnie predysponowany do produkcji najcenniejszego, bo zero-emisyjnego „zielonego” wodoru. Konferencja H2Szczecin „WODÓR NAPĘDEM REGIONU” wpisuje się zatem w zakres prac dotyczących transformacji energetycznej polskiej gospodarki, a szczególnie związanej z rozwojem gospodarki wodorowej. Omawiany obszar jest wskazany jako kluczowy zarówno w Strategii Wodorowej dla Polski do 2030 r., jak i w działalności ogólnopolskiego Porozumienia Sektorowego Gospodarki Wodorowej w Polsce.

Konferencja H2