Modra i Koralowa niedługo będzie gotowa

Na ostatnim odcinku modernizowanych ulic Modrej i Koralowej, która łączy gminię Dobra ze Szczecinem układana jest nawierzchnia bitumiczna. Postęp robót pozwala wykonawcy zlikwidować ograniczenia w ruchu.

W minionych dniach na placu budowy działo się sporo. Prowadzone były prace przy przebudowie kanalizacji deszczowej. Montowane były wpusty, studnie teletechniczne oraz słupy oświetleniowe. Wykonywano ponadto chodniki oraz wjazdy na posesje. Wykonawca rozpoczął także prac przy układaniu nawierzchni bitumicznych na brakującym odcinku inwestycji, co pozwala od dzisiaj zlikwidować wahadło i ograniczenia w ruchu. Warstwa ścieralna ułożona zostanie dopiero po zrealizowaniu dodatkowych prac związanych z przebudową przepustu na rzece Bukowa. Wciąż będzie to zatem plac budowy, dlatego przypominamy wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, aby na ulicach Modrej i Koralowej zachować szczególną ostrożność.

budow

O inwestycji

Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Modrej i Koralowej. W zakres prac wchodzi m.in:

 1. poszerzenie jezdni i wykonanie nowej konstrukcji jezdni;
 2. wykonanie pasów rowerowych;
 3. przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi;
 4. przebudowa zatok autobusowych;
 5. przebudowa i budowa chodników;
 6. przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych;
 7. wycinka drzew i krzewów kolidujących z przebudową;
 8. wykonanie elementów stałej organizacji ruchu;
 9. budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej;
 10. budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego,
 11. budowa kanału technologicznego;
 12. przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego;
 13. remont przepustu;
 14. zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego.

Wykonawcą jest STRABAG Sp. z o.o.

Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.