Startują bezpłatne konsultacje psychologiczne

Od 12 kwietnia dostępna będzie profesjonalna i bezpłatna pomoc psychologiczna dla mieszkanek i mieszkańców Pomorza Zachodniego. Urząd Marszałkowski dofinansował organizację cyklu konsultacji online. Prowadzić je będą specjaliści z Pracowni Motywacja i Działanie.

To kontynuacja dobrze już znanych działań pod hasłem „Motywacja dla zdrowia”. Fundacja Motywacja i Działanie, w ramach tego projektu oferowała profesjonalną pomoc psychologiczną oraz prowadziła zajęcia w szkołach. Przez dwa lata ze wsparcia skorzystało 712 osób.

W środę, 12 kwietnia 2023 r. Pracownia rusza z kolejnymi działaniami. Psycholodzy Karolina Flacht oraz Bartosz Ślaski udzielać będą bezpłatnych konsultacji psychologicznych dla mieszkanek i mieszańców województwa zachodniopomorskiego. Konsultacje skierowane są do osób, które doświadczają kryzysu emocjonalnego, trudności w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i zawodowym. Zadanie realizowane w ramach środków finansowych Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

– Dzięki dobrej współpracy z partnerami społecznymi, oferujemy mieszkankom i mieszkańcom Pomorza Zachodniego możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji psychologicznych. Poprzednie edycje pokazały, że to wsparcie jest bardzo potrzebne, dlatego kontynuujemy to działanie – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Konsultacje są bezpłatne, aby z nich skorzystać należy umówić się z psychologami na spotkanie online. Osoby nieletnie potrzebują zgody rodzica na przeprowadzenie rozmowy konsultacyjnej. Terminy realizacji zostaną ustalone według kalendarza psychologa i osoby konsultowanej.

– To wsparcie dla osób, którym wparcie bliskich i przyjaciół już nie wystarcza. Dla osób, które mają już zbyt dużo trudnych, negatywnych myśli i emocji, które nie mają na nic siły. Które nie mają ochoty udawać, że wszystko jest w porządku i chciałyby w końcu poczuć się lepiej i uzyskać wskazówki jak poprawić swój stan – mówi psycholog Karlona Flacht. – Wystarczy napisać do nas wiadomość z hasłem „Konsultacja u psychologa Pomorze Zachodnie”, na tę wiadomość odpowiemy i nawiążemy kontakt. Wspólnie z Państwem ustalamy termin pierwszej z trzech konsultacji. Konsultacja trwa do 45 minut. Spotykamy się online lub telefonicznie – dodaje psycholog Bartosz Ślaski.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z porad mogą skontaktować się z psychologami mailowo lub przez media społecznościowe:

  • e-mail: konsultacjaupsychologa@gmail.com
  • Facebook Para psychologow: K.Flacht & B.Ślaski
  • Instagram @parapsychologow
  • Tik Tok @parapsychologow

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową:  www.konsultacjaupsychologa.pl

– Tworzymy ofertę wsparcia, która odpowiada na wyzwania współczesnych czasów. Oprócz konsultacji prowadzimy też inne działania informacyjno-edukacyjnych w ramach akcji Depresja? Depresji nie widać! Organizowane spotkania z psychologiem i psychiatrą skierowane są do młodzieży ze szkół średnich oraz studentów. Celem akcji jest upowszechnienie wiedzy na temat przyczyn, objawów i sposobów leczenia depresji – dodaje Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz.

Działanie koordynuje Biuro do spraw przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie w Wydziale Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Plakat