13 marca wybrano oferty dla sześciu odcinków S10 Szczecin – Piła w tym odcinek w Szczecinie.

Fragment drogi ekspresowej o długości 4,4 km ma wybudować konsorcjum firm NDI i NDI Sopot. Złożona przez nie oferta, o wartości 187,34 mln zł, wskazana została jako najkorzystniejsza. Pozostali oferenci mają 10 dni na ewentualne odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

Postępowanie na wyłonienie wykonawcy dla odcinka od węzła Szczecin Kijewo do Zdunowa i funkcjonującego już dalszego odcinka drogi ekspresowej S10, ogłosiliśmy pod koniec września ubiegłego roku. 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu była brana pod uwagę cena, a także trzy pozacenowe kryteria. 20 proc. stanowiło przedłużenie okresu gwarancji na ekrany akustyczne, kolejne 20 proc. można było zyskać za przedłużenie gwarancji na obiekty mostowe, a 5 proc. za zagospodarowanie na placu budowy pozyskanego destruktu asfaltowego. Cena stanowiła 55 proc. 

Inwestycja, zapisana w Rządowym Programie Budowy Dróg krajowych do 2030 roku, prowadzona będzie w formule Projektuj i buduj. Wykonawca będzie miał 10 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Zakładamy, że jej procedowanie zajmie 7 miesięcy, a na prace w terenie przypadną kolejne 22 miesiące. Z czasu realizacji robót wyłączone będą okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca.   

Zgodnie z powyższymi terminami budowa w terenie powinna rozpocząć się w 2025 r. Przy sprawnym przebiegu całego procesu administracyjno-budowlanego kierowcy z nowej trasy skorzystają w 2028 r. 

Inwestycja obejmuję budowę odcinka S10 o długości 4,4 km omijającego od północy szczecińskie osiedle Płonia. Trasa pozwoli na wyprowadzenie tranzytu z obszaru zabudowanego na terenie miasta Szczecin, na którym jest szereg skrzyżowań i przejść dla pieszych.   

Na nowej trasie zaplanowano realizację dwóch węzłów drogowych Szczecin Zdunowo i Szczecin Płonia. Powstanie również most na rzece Płonia, dwa wiadukty i trzy przejścia dla zwierząt, w tym dwa górne przejścia dla dużych zwierząt.  

S10 Stargard – Piła
Odcinki A10
Mapka z zaznaczonymi węzłem Płonia i węzłem Zdunowo