Dolina Dolnej Odry gm. Kołbaskowo

Dolina Dolnej Odry jest mezoregionem Przybżerza Szczecińskiego, w obrębie którego ustanowiono obszar specjalnej ochrony ptaków o powierzchni 61648,3 ha. Rozciąga się on na długości około 150 km w obrębie powiatów: myśliborskiego, gryfińskiego, polickiego, goleniowskiego oraz miasta Szczecin. W przeważającej części tego terenu Odra wyznacza polsko-niemiecką granicę. Pomiędzy rozgałęzioną Odrą, która dzieli się na część zachodnią i wschodnią (zwaną również Regalicą), leży Miedzyodrze – okresowo zalewana, bagnista równina z licznymi wyspami, łąkami, zaroślami oraz lasami, poprzecinana kanałami i odnogami rzeki. Na północy, w obrębie doliny znajduje się płytkie (4 m) i rozległe (5600 ha) jezioro deltowe Dąbie, o bogatej roślinności wodnej oraz urozmaiconej lini brzegowej. Dolina Dolnej Odry zachowała w dużej mierze naturalny charakter, czemu sprzyja mała gęstość zaludnienia. Dzięki korzystnym warunkom atmosferycznym jej flora i fauna jest niezwykle bogata. Liczne mokradła, szuwary, łąki, pastwiska, lasy i łęgi obfitują w rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Tereny te są istotną ostoją ptaków wodno-błotnych i drapieżnych, takich jak brzęczki, ohary, krakwy, łabędzie nieme, bąki, kanie czarne, bieliki, sokoły wędrowne, ostrygojady, wodniczki, żurawie, wodniczki, zielonki, kropiatki. To niezwykle urokliwe miejsce sprzyjające wszystkim tym, którzy kochają przyrodę i łączą z nią swoją pasję. Jedną z najpiękniejszych tras lądowych tego miejsca jest Szlak Bielika. Zaczyna się w Siadle Dolnym, tuż nad Odrą, biegnie przez Moczyły do Pargowa. Turyści mogą podziwiać unikalne w skali Europy siedliska zagrożonych gatunków. Na trasie zaprojektowano miejsca postojowe. Są ławki, stoły, stojaki parkingowe oraz kosze na śmieci. Nazwą szlak nawiązuje do jednej z największych przyrodniczych atrakcji tego terenu – bielika, który ma siedliska w gminie Kołbaskowo.

Zdjęcie (Tomasz Łój- Album Przyrodniczy Powiatu Polickiego „U nas też jest pięknie”)

Więcej

Powrót do mapy