Międzyodrze gm. Gryfino

Międzyodrze to obszar położony pomiędzy dwiema odnogami rzeki Odry: Zachodnią i Wschodnią, na odcinku od Widuchowej do kanału Iński Nurt na północnym krańcu jeziora Dąbie. To jedno z najbardziej dzikich miejsc w północno-zachodniej Polsce, teren o unikatowej w skali europejskiej faunie i florze, obszar poprzecinany dziesiątkami kilometrów sztucznych i naturalnych kanałów (starorzeczy). 1 kwietnia 1993 r. na tym obszarze powołano Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry.

W 1906 Niemcy rozpoczęli prace regulacyjne mające na celu ułatwienie żeglugi na Odrze. Rozmach inwestycji był olbrzymi. Przez ponad 20 lat budowy, do roku 1930 (chociaż prace wykończeniowe trwały jeszcze do 1937), wykonano ogółem 33 km przekopów, 177 km wałów, 129 budowli hydrotechnicznych (w granicach Polski 36 – śluzy, przewały, przepusty, pompownie, jaz), powstało 17 polderów (w granicach Polski 7). Teren był wykorzystywany w celach rolniczych oraz jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe.

Po II wojnie Międzyodrze było wykorzystywane rolniczo m. in. przy wypasie bydła, kontynuując tę działalność rozpoczętą przez Niemców w latach 30. Jednak brak konserwacji obiektów hydrotechnicznych doprowadził do ich powolnej dewastacji, a co za tym idzie utrzymywanie łąk w cyklu produkcyjnym stawało się coraz droższe. Działalności rolniczej zupełnie zaprzestano w latach 60. Od tego czasu, mówiąc w uproszczeniu, Międzyodrze zostało oddane naturze.

Na terenie parku krajobrazowego stwierdzono:

  • ponad 400 gatunków roślin, w tym nieistniejące lub bardzo rzadkie w większości krajów Europy salwinia pływająca i grzybieńczyk wodny,
  • wiele gatunków ryb, w tym rzadkie: kiełb, piskorz, koza, sumik karłowaty, minóg rzeczny,
  • ponad 200 gatunków ptaków (wiele zagrożonych wyginięciem w skali Europy), w tym: bielik, kania, unikatowa wodniczka, sowa błotna, wąsatka, oraz piękne żurawie i gęsi,
  • kilkadziesiąt gatunków ssaków, takich jak: bóbr, wydra, wiele gatunków nietoperzy nocków,
  • kilkanaście gatunków płazów i gadów, w tym rzadkie ropucha paskówka i żaba śmieszka.

Warto dodać, że teren ten to również kawał historii ludzkości. Był ważnym polem bitwy w czasie Wojny Trzydziestoletniej (przede wszystkim przeprawa z Gartz do Marwic) oraz w czasie II Wojny Światowej (forsowanie Odry na Drodze Batowa koło autostrady A6 oraz Drodze Popowa koło Gryfina).

Powrót do mapy