Transgraniczne Szlaki Turystyczne

towarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego planuje zorganizowanie warsztatów,  których tematyka obejmie wymianę doświadczeń w zakresie sposobów promocji walorów turystycznych poszczególnych JST, podjęciem rozmów nt. opracowania wspólnej oferty turystycznej (zwłaszcza w zakresie szlaków i zakątków wodnych w postaci mapy) oraz poruszona zostanie dyskusja na temat możliwych obszarów wspólnej dalszej współpracy.

Spotkanie warsztatowe zaplanowane jest na dzień 04.08.2017 r. i  wezmą w nim udział przedstawiciele polskich i niemieckich samorządów oraz kół i stowarzyszeń turystycznych. W trakcie trwania warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość skorzystać z punktu widokowego mieszczącego się na wieży Muzeum Narodowego, z którego rozpościera się  widok na tereny nadwodne Szczecina co pozwoli na ocenę potencjału i możliwości wykorzystania wody w promocji turystyki transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina. 

Ponadto na okres od 05.08. – 08.08.2017 r. przewidziane jest wspólne wynajęcie namiotu sferycznego (stoiska), w którym przedstawiciele poszczególnych samorządów biorących udział w projekcie będą mogli prezentować walory turystyczne reprezentowanych przez siebie jednostek samorządu terytorialnego wśród uczestników, turystów i gości podczas finału regat The Tall Ships Races 2017 (światowej rangi imprezy w czasie, której do Szczecina zawita około 120 żaglowców oraz ok. 2 mln gości z całego świata. Wspólne stoisko, które zlokalizowane będzie na Łasztowni w Szczecinie (w sercu całej imprezy TTSR 2017) umożliwi wyświetlenie filmów promocyjnych,   umieszczenie folderów turystycznych, map i innych opracowań, które pozwolą lepiej zapoznać się z ponagraniczną ofertą turystyczną nie tylko mieszkańcom pogranicza, ale również gościom z wielu różnych zakątków świata.

Zapraszamy serdecznie do odwiedzania naszego wspólnego stoiska turystycznego, które będzie mieściło się w samym sercu imprezy The Tall Ships Races 2017 tj. na Łasztowni w Szczecinie.


W ramach projektu pn. „Transgraniczne Szlaki Turystyczne” Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zorganizowało warsztaty w trakcie, których poruszano temat turystyki na transgranicznych obszarach chronionych, w tym możliwość utworzenia i funkcjonowania systemu zintegrowanych szlaków turystycznych. Spotkanie warsztatowe odbyło się w dniu 04.08.2017 r. i wzięli w nim udział przedstawiciele polskich i niemieckich samorządów oraz kół i stowarzyszeń turystycznych. Jednym z prelegentów był Pan Piotr Owczarski (żeglarz, kajakarz, działacz żeglarski, historyk żeglarstwa, prezes Stowarzyszenia Żeglarski Szczecin), który od wielu lat zajmuje się tematyką szlaków turystycznych omówił polską stronę szlaków turystycznych naszego obszaru transgranicznego, omówił projekt „Pomerania”, którego jest autorem oraz możliwości rozwoju i zintegrowania ze stroną niemiecką. Prelegentka pozyskana przez partnera projektu(Miasto Pasewalk) pani Frauke Bennet, która z kolei od wielu lat zaangażowana jest w turystykę wodną i przyrodniczą w Dolinie Dolnej Odry (dyplomowany geograf, żeglarz, kajakarz) omówiła niemiecką część szlaków turystycznych i przedstawiła swoją koncepcję połączenia i utworzenia transgranicznych szlaków turystycznych. Część merytoryczna warsztatów zakończyła się krótką dyskusją i deklaracją dalszej współpracy partnerów w temacie rozwoju transgranicznych szlaków turystycznych. Następnie uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z terenami nadwodnymi Szczecina, zobaczyć pierwsze wpływające na zlot żaglowce oraz zapoznać się z zakątkami wodnymi podróżując wynajętymi do tego celu motorówkami. Ponadto w okresie od 04.08. do 08.08.2017 r. wynajęty został namiot sferyczny (stoisko promocyjne), w którym przedstawiciele poszczególnych samorządów biorących udział w projekcie mogli prezentować walory turystyczne reprezentowanych przez siebie jednostek samorządu terytorialnego wśród uczestników, turystów i gości podczas finału regat The Tall Ships Races 2017 (światowej rangi imprezy w czasie, której do Szczecina zawitało około 120 żaglowców oraz ok. 2 mln gości z całego świata). Wspólne stoisko, które zlokalizowane zostało na Łasztowni w Szczecinie (w sercu całej imprezy TTSR 2017) cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród odwiedzających. Turystom wydano setki folderów turystycznych, map i innych opracowań, które pozwolą lepiej zapoznać się z ponad graniczną ofertą turystyczną nie tylko mieszkańcom pogranicza, ale również gościom z wielu różnych zakątków świata. Ponadto cały czas wyświetlano filmy promocyjne w 3 językach (polskim, niemiecki i angielskim). W dniach od 05.08. do 07.08.2017 odbywały się również spotkania tematyczne, na których przedstawiciele jst poruszali następujące zagadnienia tematyczne: ochrona środowiska naturalnego w aspekcie utworzenia i funkcjonowania systemu zintegrowanych szlaków turystycznych, rozwój edukacji przyrodniczej i ekologicznej, turystyka wodna – żeglarska i kajakowa oraz turystyka rowerowa.

Projekt „Transgraniczne Szlaki Turystyczne” i jego poszczególne aspekty zostały bardzo pozytywnie odebrane przez uczestników i organizatorów. Wspólna promocja, spływ motorówkami i spotkania tematyczne wpłynęły na utrwalenie i wzmocnienie dotychczasowej polsko – niemieckiej współpracy.

Projekt jest dofinansowany przez Unie Europejską