Wyróżnienie dla Gminy Dobra w plebiscycie Liderzy Dostępności Danych Przestrzennych INSPIRE

Gmina Dobra została wyróżniona w II edycji plebiscytu Liderzy Dostępności Danych Przestrzennych INSPIRE za rok 2019 organizowanym przez firmę GIAP. Uzyskane 3 miejsce osiągnęliśmy dzięki liczbie wejść i wyświetleń na portalu mapa.inspire-hub.pl. Wynosiły one 11178 wejść oraz 15397 wyświetleń informacji o działce z dokumentów planistycznych. To już kolejny raz gdy zostaliśmy jako gmina wyróżnieni w tym plebiscycie, w zeszłym roku również zajęliśmy 3 miejsce.

Dziękujemy Państwu za pomoc w osiągnięciu tego wyniku i gratulujemy pozostałym wyróżnionym gminom. 

Źródło : https://www.dobraszczecinska.pl/