Konkurs Ekolaury PIE 2020

Rada Polskiej Izby Ekologii ogłosiła ogólnopolski konkurs, skierowany do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska naturalnego.

Konkurs „Ekolaury PIE 2020” został objęty patronatem honorowym przez Ministerstwo Klimatu, Ministestwo Środowiska, Marszałka Województwa Śląskiego, Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Prezydenta Miasta Katowice oraz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zapraszamy do zgłaszania przedsięwzięć, zrealizowanych do końca 2019 r., w kategoriach:

Gospodarka wodno-ściekowa
Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
Ekoprodukt, zielone technologie
Edukacja ekologiczna
Ochrona przyrody i zwiększanie bioróżnorodności
Energooszczędność, efektywność energetyczna
Czystsza Produkcja
Gmina, związek gminny przyjazny środowisku
Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska

Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie wniosku konkursowego na adres biura PIE 

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca 2020 r.