Współpraca i wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-niemieckim w walce z COVID-19

Podsumowanie rocznych działań w walce z pandemią COVID-19, omówienie obecnego stanu oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie na pograniczu polsko-niemieckim w obszarze Powiatu Polickiego oraz Powiatu Vorpommern-Greifswald, to główne tematy podjęte podczas konferencji, która odbyła się 2 marca br. w formule online.

Uczestnikami wydarzenia byli przedstawiciele wyżej wymienionych samorządów powiatowych na czele z Andrzejem Bednarkiem Starostą Polickim oraz Michaelem Sack Starostą Powiatu Vorpommern – Greifswald, a także służb i inspekcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców.

W 2020 r. Powiat Policki podejmując liczne działania w walce z zagrożeniem COVID-19 przystąpił do projektu pn.: „Wymiana najlepszych praktyk w celu utrzymania bezpieczeństwa w regionie przygranicznym i rozwoju współpracy między powiatami Vorpommern – Greifswald oraz Powiatem Polickim”, otrzymując dofinansowanie  w ramach projektu „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania”-„Funduszu Małych Projektów Komunikacja-Integracja-Współpraca” współfinansowanego z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.

W ramach projektu przewidziane są nie tylko spotkania i konferencje, ale również zakup sprzętu niezbędnego do podejmowania działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w rejonie przygranicznym.