Podpisano umowę na dofinansowanie zadania . „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Kamiennej w Policach”

W poniedziałek 10 maja w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie podpisano umowę na dofinansowanie zadania pn. „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Kamiennej w Policach”.

Umowę podpisali Starosta Policki Andrzej Bednarek i Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski.

Wspólne zdjęcie biorących udział

Całkowity koszt inwestycji polegającej na usunięciu niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Kamiennej w Policach wyniesie 18 milionów złotych.

  • Dofinansowanie w formie bezzwrotnej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniesie 15,3 miliona złotych. Pozostała kwota pochodzić będzie z budżetu Powiatu Polickiego w kwocie około 1,9 miliona złotych i Gminy Police w kwocie około 800 tysięcy złotych – mówi Andrzej Bednarek Starosta Policki.

Inwestycja polegać będzie na wyselekcjonowaniu i recyklingu zgromadzonych odpadów oraz na zrekultywowaniu terenu. Przetarg na inwestycję, która potrwa dwa lata, już został ogłoszony. 

W wydarzeniu wzięli udział między innymi Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, Starosta Policki Andrzej Bednarek, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Maciej Chorowski, Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski oraz posłowie na Sejm RP.

Podpisanie umowy

Udzielenie dofinansowania umożliwiło działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego (w ramach II osi POIiŚ), które jest wdrażane przez NFOŚiGW we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.