W piątek, 4 czerwca br. biuro SSOM będzie nieczynne

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy wyznaczenie dnia wolnego (4 czerwca br.) nastąpiło w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy, tj. w sobotę 1 maja br.