Wyniki zapytania ofertowego nr 01/05/PIM/SSOM/2021