Podpisano umowę na Szlak rowerowy Szczecin Dąbie – Lubczyna

Szlak rowerowy Szczecin Dąbie – Lubczyna ma być gotowy do kwietnia 2023 roku. Piękną trasę wyznaczoną m.in. na wałach przeciwpowodziowych dokończy firma KRISTONE Krystian Suda z Płotów.  W poniedziałek 14 czerwca podpisano umowę z nowym wykonawcą i już w tym tygodniu na placu budowy pojawią się hydrotechnicy i inni specjaliści. Koszty zaplanowanych prac to 5.688.500 zł. 

 Jedna z najtrudniejszych rowerowych inwestycji realizowanych na Pomorzu Zachodnim jest coraz bliżej szczęśliwego finału. Przetarg na „Kontynuację zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie” został rozstrzygnięty. Udało się to dopiero w drugim postępowaniu przetargowym. 

– Na ten moment dość długo czekaliśmy. Nie tylko my, jako zamawiający, jako Urząd Marszałkowski, ale wszyscy miłośnicy dwóch kółek ze Szczecina, ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Bo dziś podpisujemy umowę na budowę ścieżki, która miała być już dawno ukończona, ale – niestety – upadłość wykonawcy spowodowała, że musieliśmy rozstrzygnąć kolejny przetarg. To wszystko opóźniło realizację tej inwestycji o nie miesiące, a wręcz lata. Ale na szczęście ruszamy – mówi marszałek Olgierd Geblewicz. – Ruszamy ze ścieżką, która będzie stanowiła element trasy wokół Zalewu Szczecińskiego. Dla tych wszystkich, którzy nie mierzą aż tak wysoko, żeby objechać cały Zalew Szczeciński na pewno będzie to też bardzo atrakcyjna trasa, bo z Dąbia, a w zasadzie z centrum Szczecina, będzie można dojechać, przez Dąbie, do atrakcyjnej w sezonie letnim Lubczyny. A dalej – do miejscowości Modrzewie, Stepnicy, Czarnocina, przepiękną trasą do Wolina, Wapnicy, Międzyzdrojów, Świnoujścia – wylicza marszałek Olgierd Geblewicz.

Odcinek wzdłuż brzegów jeziora Dąbie jest ważną częścią polsko-niemieckiej trzystukilometrowej pętli wokół Zalewu Szczecińskiego, a także ważnym fragmentem trasy Blue Velo prowadzącej znad morza na południe województwa.

 – Jesteśmy liderem w Polsce pod względem ilości kilometrów zbudowanych ścieżek rowerowych. Nie zwalniamy tempa. Poprawiamy infrastrukturę, budujemy kolejne kilometry. Wkrótce zaprosimy państwa, by te 300 km wokół Zalewu Szczecińskiego przejechać właśnie rowerami – mówi Anna Bańkowska, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.


Wiosną 2023 roku – brzegiem jeziora Dąbie na rowerach

Inwestycja obejmuje ponad 22 km trasy wzdłuż jeziora Dąbie, głównie po wałach przeciwpowodziowych. Część jest gotowa i oznakowana (14 km), ale nie została formalnie oddana do użytku. Niektóre odcinki wymagają wzmocnienia konstrukcji wału, uzupełnienia nawierzchni itd. Do wybudowania pozostało ok. 8 km. Przeprowadzone zostaną prace odwodnieniowe, rozbiórkowe, ziemne, umocnieniowe, drogowe, montażowe, wykończeniowe oraz inwentaryzacja geodezyjno-budowlana całych obiektów. Szlak rowerowy ma mieć 2,5 m szerokości na koronie wału i nawierzchnię z kruszywa mineralnego, podbudowaną geokratą. Co ważne – nawierzchnia będzie zamiałowana bardzo drobnym kruszywem, dzięki czemu zwiększy się komfort jazdy. Na trasie przewidziano również zamontowanie licznika rowerowego opartego na technologii pętli indukcyjnej.

Odcinki zaprojektowane na wałach przeciwpowodziowych muszą być dostępne dla kosiarek, a konstrukcja szlaku musi gwarantować utrzymanie rzędnej wału na wysokości 1,85 m n.p.m.Wyłoniony w przetargu wykonawca ma 22 miesiące na realizację zadania (termin wykonania przedmiotu umowy to 13.04.2023 roku). Koszt: 5.688.500 zł. Prace są objęte 60-miesięczną gwarancją. Jaki jest ich zakres?
Na odcinku I Szczecin Dąbie – Lubczyna do wykonania pozostało:

  • km 0 do 2 – ułożenie warstwy jezdnej kruszywa z zamiałowaniem,
  • km 2 do 4 – odciążenie i poszerzenie korony wału przez ułożenie dodatkowych materacy z keramzytem,
  • km 4 do 5+200 – wykonanie pełnej konstrukcji wału,
  • km 5+200 do 16.684,5 – usunięcie uszkodzeń bobrowych, wykoszenie i wygrabienie porostów rzadkich miękkich z korony wału, uzupełnienie i zamiałowanie kruszywem 0/5 mm,

ODCINEK II (Lubczyna – Bolesławice)

  • km 0 do1.300 – wykoszenie i wygrabienie porostów rzadkich miękkich z korony wału, ułożenie konstrukcji szlaku,
  • km 1.300 do 3.500 – wykonanie podbudowy oraz konstrukcji szlaku,
  • km 3.500 – 5.927,65 – usunięcie uszkodzeń bobrowych, wykoszenie i wygrabienie porostów rzadkich miękkich z korony wału, uzupełnienie i zamiałowanie kruszywem 0/5 mm, 

Plan awaryjny, korekty projektu

Budowa szlaku rowerowego z Dąbia do Lubczyny nie została dotychczas ukończona ze względu na zejście z placu budowy poprzedniego wykonawcy – Energopolu Szczecin. Problemy firmy, a później jej upadłość oznaczały konieczność odstąpienia od umowy i wdrożenie planu awaryjnego. Od października 2019 r. do połowy stycznia 2020 r. trwały czynności inwentaryzacyjne umożliwiające określenie zakresu wykonanych prac oraz ostateczne rozliczenie. Dodatkowo na odcinku około 2 km stwierdzono osiadanie wału. Żeby rozwiązać problemy techniczne, konieczne było wykonanie projektu uzupełniającego oraz uzyskanie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie jako użyczającym koronę wału.

Całkowita wartość projektu „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie” to 10.463.973 zł; dofinansowanie unijne: 8.713.335 zł; wkład własny Województwa: 1.230.261,89 zł; dotacje celowe od Gminy Miasto Szczecin i Gminy Goleniów – łącznie na kwotę: 520.376,11 zł brutto. Więcej informacji o infrastrukturze rowerowej w Pomorzu Zachodnim:

rowery.wzp.pl

trasyrowerowe.wzp.pl