Konkurs dla Młodzieży – Moja Wizja ZERO

Plakat promujący

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje konkurs mający ma na celu promowanie wśród młodzieży, w szczególności uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczelni wyższych o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego.

Szczegóły konkursu na stronie