Nowy rok to dla EcoGeneratora większa wydajność

W 2022 roku EcoGenerator unieszkodliwi o 20 tys. ton odpadów więcej niż w roku ubiegłym. Poszerzy też współpracę z gminami w ramach gospodarki odpadami.

Dzięki pozytywnej decyzji Urzędu Marszałkowskiego od 4 października 2021 roku wydajność EcoGeneratora została zwiększona o 26 tys. ton odpadów rocznie. Od tej daty każdego dnia zakład unieszkodliwia nie 20, a 22 tony odpadów na godzinę. W związku z tym w roku 2021 przyjął do unieszkodliwienia 156 tys. ton odpadów, a w tym roku ta ilość zwiększy się do 176 tys. ton.

budynek

– Odpady z terenu Gminy Miasto Szczecin, a także ich odbiór na podstawie porozumień zawartych między Gminą i innymi gminami, związkami celowymi gmin głównie z sąsiednich powiatów, dostarcza nam strumień około 70 proc. odpadów, które spalamy – zauważa Tomasz Lachowicz, prezes Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

Pozostałe 30 proc. odpadów to odpady pozyskane komercyjnie, pochodzące od różnych dostawców, podmiotów zajmujących się gospodarką odpadami  np. z Gorzowa Wielkopolskiego czy z województwa kujawsko-pomorskiego. Należy podkreślić, że odpady, które trafiają do EcoGeneratora pochodzą tylko i wyłącznie z terytorium Polski.

Do spalarni ZUO tylko z opadami codziennie przyjeżdża ok. 45-50 aut. To duże zestawy kontenerów, naczepy z ruchomą podłogą, śmieciarki i kontenery małe. Zakład przyjmuje średnio około 700-900 ton odpadów na dobę. Dostawy odbywają się od  poniedziałku do piątku. W przypadku dnia wolnego w tygodniu – dostawy odbywają się także w sobotę.

Od stycznia 2022 roku do szczecińskiego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów trafiają odpady z Koszalina. Będzie to 5 tys. ton rocznie. Zaplanowano pięć kursów tygodniowo, po około 22 tony każdy.

bunkier

– Niewielka jest liczba instalacji przetwarzających odpady wysokokaloryczne, a instalacja ZUO w  Szczecinie jest jedną z najbliższych – informuje Joanna Kaźmierczak, kierownik ds. Instalacji Komunalnej i Organizacji w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o w Koszalinie. –  Bliskość oznacza z jednej strony korzyść dla środowiska ze względu na minimalizację emisji powstających przy transporcie, ale również niższe koszty transportu odpadów. Utrzymanie współpracy z ZUO przez dłuższy czas, mogłoby przyczynić się do stabilizacji cen i jednocześnie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.  Cena za przyjęcie odpadów przez ZUO Szczecin jest ceną konkurencyjną w stosunku do obowiązujących na rynku cen oferowanych przez inne instalacje.

EcoGenerator, czyli Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów znajduje się na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie i działa od 2017 roku. To jedna z najnowocześniejszych spalarń w Europie, wykorzystująca tzw. mokry system oczyszczania spalin. W sposób bezpieczny dla środowiska przetwarza odpady komunalne w energię cieplną i elektryczną. Co ważne, gwarantuje Miastu również stabilność kosztów w tym zakresie. Stawka za zagospodarowanie odpadów przez EcoGenerator nie zmieniła się w 2022 roku. To 324 zł za jedną tonę, czyli co najmniej o połowę mniej niż w instalacjach komercyjnych w regionie.

Źródło: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.